Cách thêm số trang vào blogspot (update 2016)

Đã có nhiều bài viết về vấn đề này, xong đều làm rất phức tạp.Các bạn làm theo video hướng dẫn của mình nhé: chỉ khoảng 30s là xong, không phải làm lằng ngoằng quá như các hướng dẫn hiện nay , code mình để phía dưới

 

Đây là code thêm vào 2014

Code:
xem ở đây- link google driver
Phải nói đây là một code chuẩn, chỉ cần thêm vào widget là đủ. Do đó rất tiện cho các bạn dùng

Hoặc các bạn copy ở dưới đây.

 <style type='text/css'> 
 #blog-pager{height: 28px; 
  padding: 10px 0 0; 
 overflow:hidden; 
 text-align:center; 
 } 
 .showpageArea a {text-decoration:underline; 
 font-size: 16px; 
   text-align: center;} 
 .showpageNum a {font-size:16px;text-decoration:none;border: 1px solid #cccccc;margin:0 5px;padding:5px;} 
 .showpageNum a:hover {border: 1px solid #cccccc;background-color:#cccccc;} 
 .showpagePoint {font-size:16px;text-decoration:none;border: 1px solid #cccccc;background: #216FD9;margin:0 5px;padding:5px;color:#ffffff;} 
 .showpageOf {text-decoration:none;padding:5px;margin: 0 5px;} 
 .showpage a {text-decoration:none;border: 1px solid #cccccc;padding:5px;} 
 .showpage a:hover {text-decoration:none;background: #cccccc;} 
 .showpageNum a:link,.showpage a:link {text-decoration:none;color:#333333;}</style> 
 <script style='text/javascript'>var pageCount=7;  
 var displayPageNum=5;var upPageWord="Previous";var downPageWord="Next";</script><a href="http://ngolongnd.blogspot.com/" style="font-size:0pt">Blogger Widgets</a> 
 <script style='text/javascript' src='https://netoopscodes.googlecode.com/svn/netoops-page-nav-v2.js'></script> 

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply