My son- a part journey to grow up

For all of time- people spend their life to the next generation to human development- My Son- top funny baby on a part journey to grow up:

When as a child, you are not  alone in your world : World of Baby. And you have all happiness on that.

all of time is:

____DẠY CON…..!!!
Dạy con từ thủơ còn thơ
Dạy vợ từ thủơ bơ vơ mới về
Dạy con chớ có chửi thề
Ra tay đánh đập = hùê mà thôi
Căn cơ là ở mỗi người
Dạy dỗ chỉ để trao dồi tiềm năng
Mẹ cha chớ có làm căng
Con cái áp lực lại tăng độn đần
Dạy dỗ phải dạy dần dần
Chứ đâu có phải 1 lần được ngay
Bảo sao cho trẻ thấy hay
Tự dưng trẻ sẽ hăng say học hành
Đừng lấy ước vọng công danh
Biến những đứa trẻ trở thành thước đo
Nhà giàu công chức quan to
Thuê thầy phụ đạo để cho ngập đầu
Còn cha,mẹ trẻ chăn trâu
Cho con ăn học mong giàu tương lai
Tất cả mệnh số an bài
Không phải ai củng thành tài được đâu
Chửi con óc chó óc trâu
Những lời thậm tệ khác đâu chửi mình
Nhắc nhở các bậc phụ huynh
Phải biết cách dạy con mình biết chưa
Chửi bới đánh đập là thừa
Chỉ khiến con trẻ dạ thưa vâng lời
Hãy quý con trẻ bạn ơi
Đâu phải học giỏi sau rồi sẽ ngon
Nhớ lấy suy nghĩ giản đơn
Cha mẹ ai chẳng thương con của mình
Rồi Sống đúng nghĩa phụ huynh
Chính là cách dạy con mình lớn khôn……

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply