Các kĩ năng xử lí bảng trong word- phần mềm đổi số ra chữ

Gửi các bạn các kĩ năng word kết hợp với các kĩ năng excel để làm các báo cáo
1- Thêm bảng
2- Hợp ô- – vẽ- xóa bảng
3- Căn lề cho bảng
4- Tô màu viền, tạo viền
5- Repeat header trong bảng
6- Tính toán trong bảng

7-Đổi số ra chữ
Các tiện ích bổ sung :
· Chuyển mã Font – Chuyển mã qua lại font Unicode với font Tcvn3, Vni, VietWare(1,2 byte) và font Bachkhoa(1,2 byte). Hệ thống tự động nhận dạng font nguồn.
· Đọc số VNĐ – Đọc một chuỗi số theo tiếng việt. Bạn chỉ cần quét đen chuỗi số, hoặc nhập trực tiếp vào hộp thoại số cần đọc và nhấn vào Đọc số là có kết quả với ba dạng font Unicode, Tcvn3, Unicode. Có thể bấm phải chuột vào chọn Đọc số VNĐ.
· Chèn ngày tháng(bằng chuột phải) : Chèn ngày tháng vào văn bản với chỉ cần cú click chuột hoạc tổ hợp phím tắt Ctrl-Shift-N. Có thể thay đổi địa danh trong phần thiết lập hệ thống, ví dụ : Bình Dương, ngày ….
· Thiết lập hệ thống : Thông tin địa danh khi chèn ngày tháng. Thiết lập 10 font thường dùng để khi nhấn phím phải chuột là chọn 1 trong font tương ứng.

Cài đặt : Linkdown ở đây
· Tải file TienichWord.zip và giải nén để có file TienichWord.dot và setupWord.exe.
· Cách 1 : Copy file TienichUni.dot vào thư mục Startup của Ms Word: Program FilesMicrosoft OfficeOfficeStartup
· Cách 2 : Chạy file setupWord.exe và nhấp chọn vào Cài đặt, chương trình sẽ cài file TienichUni.dot vào thư mục Startup của Ms.Word.
Lúc này khởi động lại Ms Word vào menu Format bạn thấy menu của tiện ích:
· Bỏ cài đặt : Xóa file TienichUni.dot.

 
 
Ví dụ:
MaVT
Tên VT
DVT
SL
ĐG
TT
MS001
Vật tư 1
kg
10
100
1000
MS002
Vật tư 2
L
20
10
200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng cộng
1200
Bằng chữ : Một nghìn hai trăm đồng

1/ Bạn đặt con trỏ vào ô Tổng cộng, vào Menu Table/Formula để tính tổng
2/ Đặt dấu nháy sau “Bằng chữ”, bôi đen toàn bộ số 1200 kích phải chuột chọn “Đọc số ra chữ” hoặc kích phải chuột trước rồi chọn “Đọc số ra chữ”, ghi số cần đọc vào ô Textbox rồi nhân nút Đọc. Sửa lại hàng chữ này nếu cần thiết(sửa chữ nghìn thành ngàn, thêm dấu , sau tổ hợp 3 số..)
Video hướng dẫn:

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply