Tổng hợp một số ảnh Tai nạn máy xúc tháng 4/2016

Tổng hợp một số ảnh Tai nạn máy xúc tháng 4/2016. Hiện trên thị trường có nhiều loại máy xúc vận hành ở nhiều môi trường khách nhau, việc gặp tai nạn trong các môi trường thi công phức tạp xảy ra nhiều đặc biệt trong các môi trường có độ lầy cao, bài viết sau mình tổng kết một số ảnh tai nạn máy xúc xảy ra trong tháng 4/2016 vừa rồi

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply