Kinh nghiệm thực tế làm kế toán: Hướng dẫn lên thời khóa biểu cho người làm kế toán

Làm gì cũng dần dần phải lên kế hoạch, và trong cuộc sống chúng ta sẽ nhận được những phương pháp khác nhau cho việc lập kế hoạch. Gửi tới các bạn một kế hoạch đơn giản, ghi nhớ dễ làm của người sáng lập ra hội kế toán Việt Nam- anh Nguyễn Văn Thức

Kinh nghiệm thực tế làm kế toán: Hướng dẫn lên thời khóa biểu cho người làm kế toán
Kinh nghiệm thực tế làm kế toán: Hướng dẫn lên thời khóa biểu cho người làm kế toán

Tháng 07/2016 cần hoàn thiện các báo cáo sau, trước khi đi chơi với anh/em yêu:

1. Tờ khai thuế GTGT tháng 06/2016 và tiền thuế GTGT phát sinh ( nếu có ) : Thời hạn nộp : 20/07/2016

2. Tờ khai thuế TNCN tháng 06/2016 và tiền thuế TNCN phát sinh ( nếu có ) : Thời hạn nộp : 20/07/2016

3. Các báo cáo theo tháng khác ( nếu có ): Thời hạn nộp : 20/07/2016

4. Tờ khai thuế GTGT quý 02/2016 và tiền thuế GTGT phát sinh ( nếu có ) : Thời hạn nộp : 30/07/2016

5. Tờ khai thuế TNCN quý 02/2016 và tiền thuế TNCN phát sinh ( nếu có ) : Thời hạn nộp : 30/07/2016

6. Tính toán kết quả kinh doanh quý 02/2016, nếu có lãi thì nhân với thuế suất ==> mang số tiền thuế TNDN nộp vào ngân sách nhà nước, nếu lỗ thì đi coi phim giường nằm chả làm gì thêm ^-^: Thời hạn nộp : 30/07/2016

7. Bao cáo tính hình sử dụng hóa đơn quý 02/2016: Thời hạn nộp : 30/07/2016

8. Các báo cáo quý khác ( nếu có ): Thời hạn nộp : 30/07/2016

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply