Word 2016 Bài 5: Cách đánh số trang word ,header hoặc footer theo ý muốn

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn kĩ thuật đánh số trang word, các kĩ năng tạo header hoặc footer theo ý muốn. Kĩ thuật này trong word 2016 về cơ bản khá giống, nhưng thực hiện trực quan và nhanh hơn, vì thông thường bạn sẽ gặp phải những vấn đề khó như điều khiển văn bản không theo ý mình, nhẩy, các loại font chữ khác nhau …v.v

Cách đánh số trang word ,header hoặc footer theo ý muốn
Cách đánh số trang word ,header hoặc footer theo ý muốn

Trong video này các bạn sẽ nhận được:
– Cách đánh số trang word theo mọi kiểu: heading, từ trang x đến trang x+n từ x+n tới x+n+m mỗi đoạn một kiểu kể cả header
– Thực hiện nhanh chóng các kĩ thuật nhìn các section văn bản
Video học như sau:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply