Đi Văn Miếu Quốc Tử Giám xin lộc, cầu tài, may mắn đầu năm của Người Việt

Gửi các bạn những hình ảnh đi chơi văn miếu xin lộc cầu tài đầu năm tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Đây là một trong những hoạt động truyền thống sau tết Âm Lịch của người Việt Nam. Một nét đẹp văn hóa truyển thống thể hiện tinh thần hiếu học, tôn sư, yêu kẻ sĩ của người Việt.

Đi Văn Miếu Quốc Tử Giám xin lộc, cầu tài, may mắn đầu năm của Người Việt

Đi Văn Miếu Quốc Tử Giám xin lộc, cầu tài, may mắn đầu năm của Người Việt

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply