9 câu hỏi tự luận hay về luật thuế GTGT mới sưu tầm- ôn thi công chức thuế

Gửi tới các bạn 9 câu hỏi tự luận hay về luật thuế GTGT mới sưu tầm- ôn thi công chức thuế . Những câu hỏi này súc tích, cập nhập để các bạn tiện theo dõi.

Câu hỏi thảo luận 1:  Theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC chỉ hướng dẫn hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Vậy trường hợp công ty A bán hàng đã xuất hoá đơn nhưng sai mã số thuế của công ty mua hàng thì phải xử lý thế nào?
Trả lời: 
Căn cứ quy định khoản 2 Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP,
Căn cứ khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: “Trường hợp hoá đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hoá, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuê sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đông thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót . Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán thuế suất thuế giá trị gia tăng…cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua bán, thuế đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”
Như vậy, trường hợp công ty A đã xuất hoá đơn cho công ty mua hàng nhưng sai mã số thuế thì công ty A phải lập biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót về mã số thuế, đồng thời lập hoá đơn điều chỉnh sai sót theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.
Câu 2: Trường hợp công ty cổ phần A thay đổi loại hình doanh nghiệp chuyển sang công ty cổ phần B, các thông tin chuyển đổi chưa hoàn tất. Trong tháng 7/2015 phát sinh các nghiệp vụ liên quan nhưng hoá đơn vẫn ghi là công ty cổ phần A thì Công ty cổ phần B có được kê khái khấu trừ thuế GTGT đầu vào không?
Trả lời: 
Tổng cục Thuế đã có công văn sô 620 ngày 19/02/2016 đồng ý cho công ty cổ phần B được kê khai, khấu trừ GTGT nếu đáp ứng điều kiện tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi xác đinh thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng đủ điều kiện. Trường hợp sau tháng 7/2015, công ty B vẫn tiếp tục nhận đước các hoá đơn GTGT đầu vào mang tên công ty A thì đề nghị Công ty và người bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ thứ hiện xử lý đối với hoá đơn đã lập có sai sốt theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.
Câu 3. Công ty TNHH MOTO trong năm 2015 có thực hiện chính sách chiết khấu thương mại cho các nhà phân phối đạt doanh số mua hàng với khổi lượng lớn theo tháng hoặc theo năm (không đăng ký chương trình với Sở Công thương) Đối với nhà phân phối đạt mức doanh số được chiết khấu thì công ty thực hiện lập hoá đơn điều chỉnh kèm theo bẳng kê các số hoá đơn được điều chỉnh và hoá đơn điều chỉnh và hạch toám giảm trừ doanh thue, thuế GTGT (không điều chỉnh vào hoá đơn bán hàng hoá của lần mua cuối cùng của kỳ tiếp sau). Tuy nhiên, khách hàng không được nhận khoản chiết khấu bằng tiền mặt mà bằng hàng hoá.
Vậy, chính sách chiết khấu của công ty bằng sản phẩm là chiết khấu thương mại ko phải đăng ký với sở công thương đúng ko? Công ty có được kê khai điều chỉnh giảm trừ doanh thu đối với giá trị chiết khấu thương mại nêu trên không?
Trả lời: 
Theo quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP thì chiết khấu thương mại không phải đăng ký với sở công thương.
Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra xác định công ty thực heịen chiết khấu bằng hàng hoá cho nhà phân phối (bên mua) thì khi bàn giao hàng chiết khấu cho nhà phân phối, công ty phải thực hiện lập hoá đơn GTGT và kê khai, nộp thuế như đối với hoạt động bán hàng.
Câu 4: Công ty TNHH KV mua nguyên vật liệu tháng 1 nhưng nhà cung cấp quên không lập hoá đơn và giao nguyên vật liệu trong tháng 1/2016 mà lập hoá đơn vào tháng 2/2016, Công ty có các hồ sơ, tài liệu: báo giá, hợp đồng kinh tế và biên bản bàn giao hàng trong tháng 1/2016. Vậy trường hợp này có bị xử phạt về hành vi sử dụng hoá đơn không? Và hoá đơn này có hợp lệ và đáp ứng đủ điều kiện được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?
Trả lời:  Nếu kiểm tra thực tế việc mua hàng hoá của công ty là đúng thì được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và công ty bị xử phạt hành chính đối với hành vi lập hoá đơn không đúng thời điểm.
Câu 5:  Để động viên khuyến khích và tăng doanh thu bán hàng máy vi tính. Công ty A đã mua hàng hoá ( áo sơ mi, tranh thêu, rượu nhập khẩu…) làm quà tặng cho khách hàng (có hoá đơn GTGT khi mua hàng). Công ty đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Khi xuất hàng quà biếu, quà tặng, công ty đã thực hiện hoá đơn GTGT và tính thuế GTGT dầu ra để nộp NSNN. Vậy công ty có được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của nhưng hoá đơn mua hàng hoá làm quà tăng không?
Trả lời: Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC; khoản 1, khoản 5 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì trường hợp Công ty A có mua hàng hoá (áo sơ mi, tranh thêu, rượu nhập khẩu…) làm quà tặng cho khách hàng thì khi tặng quà, công ty phải xuất hoà đơn và tính nộp thuế GTGT cho hàng hoá tặng khách hàng. Thuế GTGT đầu vào cho khách hàng dùng để tặng được khấu trừ nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế theo quy định.
Câu 6: Công ty TM BĐS Hưng Việt  mua toàn bộ tài sản của Công ty TNHH TM DV Dầu khí, trền hoá đơn điện ghi sai mã số thuế Công ty TM BĐS Hưng Việt thì công ty TN BĐS Hưng Việt có được kê khai khấu trừ sóo thuế GTGT đầu vào của các hoá đơn ghi sai MST không?
Trả lời: Nếu việc mua bán điện có hợp đồng kinh tế, có chứng từ thanh toán qua hàng hàng cho công ty điện lực, công ty phản ánh đầy đủ trên sóo kế toán, kê khai thuế theo quy định, nội dung địa chỉ ghi trên hoá đơn của Công ty Hưng Việt cũng chính là địa chỉ cũ của Công ty Dầu khí, công ty đienẹ lực đã kê khai, nộp thuế đầy đủ thì công ty Hưng Việt được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của các hoá đơn tiền điện ghi sai MST người mau và đơn vị bị xrư phạt hành chính trong việc sử dụng hoá đơn.
Câu 7: Công ty cổ phần hưng việt có sản xuất kinh doanh hàng hoá chịu thuế và không chịu thuế. Công ty thực hiễnây dựng nàh máy sản xuất bọt đát siêu miện. Ngày 29/06/2016 công ty nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT, kỳ hoàn thuế từ tháng 10/2011 đến quý I/2016, lý do hoàn thuế GTGT đầu vào luỹ kế chưa khấu trừ hết do đầu tư tài sản cố định và hàng hoá tồn kho. Công ty đang hoạt động sản xuất kinh doanh có dự án đầu tư mới vừa sản xuất kinh doanh hàng hoá chịu thuế và không chịu thuế. Trong thời gian đầu tư, công ty vẫn phát sinh doanh thu. số thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định trong giai đoạn đầu tư xây dựng nàh máy có được tạm khấu trừ theo tỷ lệ % giữa doanh thu của hàng hoá dịch vụ chịu thuế gtgt so với tổng doanh thu hàng hoá dịch vụ án ra theo phương án sản xuất kinh doanh không? Hay tạm khấu trừ tính theo tỷ lệ % giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hoá dịch vụ bán ra?
Trả lời:  Đối với trường hợp vừa đang hoạt động sản xuất kinh doanh, có dự án đầu tư mới vừa sản xuất kinh doanh hàng hoá chịu thuế gtgt và hàng hoá không chịu thuê giá trị gia tăng. Trong quá trình đầu tư vẫn phát sinh doanh thu thì khi đó thuế GTGT của tài sản cố định trong giai đoạn đầu tư tạm khấu trừ theo tỷ lệ % giữa doanh thu của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế gtgt so với tổng doanh thu của hàng hoá, dịch vụ bán ra theo phương án sản xuất, kinh doanh sau ba năm đìeu chỉnh lại theo hướng dẫn tại diểm 4c Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.
Câu 8. Trường hợp công ty A được BQL các khu công nghiệp tỉnh Nam Định cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng trạm chiết nạp” . Ngày 18/07/2014 Công ty ký hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án với Công B. Hai bên thống nhất để công ty B làm chủ đầu tư xây dựng kinh doanh trên diện tích đất 3000m2 thuộc quyền sử dụng đất của công ty B. Tháng 9/2014 công ty B bắt đầu xây dựng văn phòng, trạm chiết nạp. Tuy nhiên đến ngày 27/05/2016, Công ty A mới được BQL các khu công nghiệp tỉnh Nam Định cấp giấy chứng nhận điều chỉnh có hiệu lực từ ngày 27/05/2016 điều chỉnh nhà đầu tư của dự án từ công ty A thành công ty B, tiến độ thực hiện dự án từ quý III/2014 đến hết quý IV/2015, toàn bộ hàng hoá dịch vụ mua vào của Công ty B để thực hiện dự án có hoá đơn GTGT hợp pháp thì công ty B có được khấu trừ theo quy định không?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì công ty B được khấu trừ theo quy định. Trường hợp dự án đầu tư đã đi vào hoạt động, đã phát sinh doanh thu thì công ty phải kê khai khấu trừ thuế cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh.
Câu 9:   Trường hợp công ty C xuất khẩu thanh toán trả chậm, có hợp đồng xuất khẩu và thoả thuận về thời điểm thanh toán. Cơ quan có chức năng vào thanh tra, kiểm tra thì phát hiện tại thời điểm thanh toán công ty vẫn chưa có chứng từ thì số thuề VAT đã được kê khai và khẩu trừ sẽ xử lý như thế nào?
Trả lời: Căn cứ quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC thì trường hợp hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu thì phải có thoả thuận ghi trong hợp đồng xuất khẩu. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng thì cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. đến thời hạn thanh toán thì công ty phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
Trường hợp khi thanh toán công ty không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh phải kê khai điều chỉnh giảm sóo thuế gtgt đã được khấu trừ đối với phần giá trị hàng hoá, dịch vụ không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan  chắc năng đã có quyết định thanh tra, kiêm tra)

 

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply