Video hướng dẫn tìm kết quả, đáp án các câu hỏi trong đợt thi công chức thuế

Video hướng dẫn tìm kết quả, đáp án các câu hỏi trong đợt thi công chức thuế/

Nội dung chính:

Các bạn cần lưu ý các điểm sau:

1- Chỉ tìm kết quả của bài tập nào mình thắc mắc. Sau đó nó mới thành của mình.
2- Những câu không tìm được thì lên group, diễn đàn hỏi. Đừng sợ mất thời gian, cái gì càng khó càng nhớ lâu.
3- Không ai chịu trách nhiệm cho đáp án gửi tới bạn cả, cho nên làm bài cố gắng không phụ thuộc vào đáp án. Mà hãy phụ thuộc và những gì bạn học được và tin là đúng.

Mời các bạn theo dõi video sau

Đọc nhiều tuần qua:

Trả lời