Sơ đồ: Đặc khu có gì hấp dẫn

Sơ đồ: Đặc khu có gì hấp dẫn . Đặc khu kinh tế, là một cuộc đợi chờ kéo dài  20 năm kể từ lần đầu “đặc khu kinh tế” được nhắc tới trong nghị quyết Trung ương, khái niệm này vẫn chưa thành hình.

Mời các bạn cùng xem sơ đồ sau

Sơ đồ: Đặc khu có gì hấp dẫn


Khu hành chính đặc biệt (Đặc khu Hành chính) là một vùng đất có thể vẫn còn đang nằm trong vòng tranh chấp hoặc nằm gọn trong một quốc gia nào đó nhưng có sự phát triển vượt bậc về kinh tế.

Hồng Kông là một ví dụ, vùng này trước đây là nhượng địa của nhà Thanh cho Đế quốc Anh và đã được trao trả lại cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sau thời hạn 100 năm.

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply