Danh mục tài liệu chính thức ôn thi tuyển dụng công chức tại Quảng Trị (sở Nội Vụ)

Danh mục tài liệu chính thức ôn thi tuyển dụng công chức tại Quảng Trị. Được chia sẻ trên trang chính thức của sở Nội Vụ .Danh mục tài liệu ôn thi (tham khảo) dùng cho thí sinh tham gia tuyển dụng tại Quảng Trị

1. Công thương

2. Giao thông vận tải

3. Kế hoạch đầu tư

4. Lao động, thương binh, xã hội

5. Nông nghiệp và PTNT

6. Nội vụ

7. Ngoại vụ

8. Tài chính

9. Tài nguyên môn trường


10. Thông tin truyền thông

11. Thanh tra

12. Tư pháp

13. Văn hóa, thể thao. du lịch

14. Xây dựng

15. Y tế

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply