ĐỀ THI + Tài liệu MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ +Hướng dẫn giải (chọn lọc)- -HVTC

Share tài liệu môn KINH TẾ QUỐC TẾ

**Slide
Slide Kinh tế quốc tế: http://www.mediafire.com/?prqj0deo0fhpi4r

**Tài liệu
-Đề cương KTQT: http://www.mediafire.com/?qqxod994v19nm99
-Câu hỏi ôn thi Kinh tế quốc tế: http://www.mediafire.com/?znch4uhq3u9q999
-Tài liệu ôn thi Kinh tế quốc tế: http://www.mediafire.com/?89r91bxlo5b9ked

**Đề thi
-Đề thi Kinh tế quốc tế 3tc kỳ 3 năm 2013: http://www.mediafire.com/?b88bw8pryf325ow
-Đề thi Kinh tế quốc tế 3tc kì 1 và kì 2/2013: http://www.mediafire.com/?t2pf5lm9u1p1gw4
-Đề thi Kinh tế quốc tế 3tc kì 2 và kì 3 năm 2012: http://www.mediafire.com/?8eq0cjqpgq4ro8a

**Thảo luận kì1/2013
http://www.facebook.com/DethiNEU/posts/499884620066262
http://www.facebook.com/DethiNEU/posts/499888940065830
http://www.facebook.com/DethiNEU/posts/499887713399286

 

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply