TỔNG HỢP ĐỀ THI MÔN ”NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN” – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

TỔNG HỢP ĐỀ THI MÔN ”NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN” –  , giải bài tập nguyên lý kế toán học viện tài chính, slide nguyên lý kế toán học viện tài chính, download giáo trình kế toán tài chính học viện tài chính,bài giảng nguyên lý kế toán học viện tài chínhtài liệu mới nhất được group tài liệu HVTC share, xin phép share lại tới mọi người

SHARE TÀI LIỆU, ĐỀ THI MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Nói chung là đề vẫn giống các khóa trước, album ảnh đề thi
https://www.facebook.com/media/set/…

Đề thi kỳ 1/2017: http://www.mediafire.com/…/s7…/De_thi_NLKT_ky_1_nam_2017.rar
Đề thi năm 2016: http://www.mediafire.com/…/qyfkigo…/De+thi+NLKT+Nam+2016.rar
Đề thi kỳ 3 năm 2015: http://www.mediafire.com/…/xb…/De_thi_NLKT_ky_3_nam_2015.rar

Đề thi kỳ 1 năm 2014 K54: http://www.mediafire.com/…/de_thi_ngly_ke_toan_ky_1_nam_201…
Đề thi NLKT kỳ 1 năm 2014 http://www.mediafire.com/…/4a…/De+thi+NLKT+ky+1+nam+2014.rar
Tài liệu
Tài liệu ôn thi: http://www.mediafire.com/…/lcl6t…/TL+on+thi+cuoi+ky+NLKT.rar
slide tham khảo: http://www.mediafire.com/…/slide_nguy%C3%AAn_l%C3%AD_k%E1%B…
Đề cương: http://www.mediafire.com/…/f…/De+cuong+nguyen+ly+ke+toan.pdf

Tài liệu và slide NLKT: http://www.mediafire.com/…/t%C3%A0i+li%E1%BB%87u+%2B+slideN…

http://www.dethineu.com/mon-hoc/Nguyen-ly-ke-toan-.html

Tài liệu môn nguyên lý kế toán

 

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply