Tổng hợp đề thi nâng ngạch công chức các năm chính thức

Tổng hợp đề thi nâng ngach công chức các năm chính thức,Đây chủ yếu là các đề có môn kiến thức Chung.
Phần tài liệu tin học chính thức ở cuối bài- link down trực tiếp
 

Tài liệu nâng ngạch công chức

1/ Bộ câu hỏi trắc nghiệm

2/ Chuyên đề 1: Những vấn đề cơ bản về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay

3/ Chuyên đề 2: Một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ hiện nay

4/ Chuyên đề 3: Xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân

5/ Chuyên đề 4: Nền hành chính và cải cách hành chính nhà nước

6/ Chuyên đề 5: Chế độ công vụ và quản lý cán bộ, công chức

7/ Chuyên đề 6: Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam

Tài liệu ôn thi môn tin học- kì thi nâng ngạch chính thức ở đây

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply