Sửa lỗi không nhận được thông báo comment trên Facebook Mới Nhất

Sửa lỗi không nhận được thông báo comment trên Facebook Mới Nhất, facebook không hiện thông báo. Lỗi này có 2 nguyên nhân: 1 là do trình duyệt hiện nay không tải được ngay thông báo của FAcebook. Hai là do điện thoại của bạn tắt phần nhận thông báo do Facebook.
thông báo comment trên Facebook
thông báo comment trên Facebook

1- Trình duyệt không tự nhận hoặc nhận chậm thông báo comment trên Facebook

Hầu hết các trình duyệt hiện nay 2018 đang mắc lỗi là đôi khi không nhận được Comment trên Facebook , Như lúc mình đang viết bài viết này cho các bạn (xem video phía dưới) sẽ hiện ra tab thì 3 thông báo- tab thì không có thông báo nào. Tức nó không đồng bộp.

 

Điều này có thể do các nhà lập trình trình duyệt web tránh các tab luôn phải tải dữ liệu khi không mở tới. Cách này hiện không có cách khắc phục. Bạn chỉ có thể F5 lại mà thôi.

2- Điện thoại của bạn tắt phần nhận thông báo comment do Facebook.

Lỗi này bạn vào theo phần: Settings > Notification Center > Facebook > Set sounds,alerts etc để kiểm tra xem bạn đã bật nhận thông báo từ Facebook trên iPhone không nhé.

 

Thường thì sau khi làm xong bước này, iPhone của bạn sẽ nhận được thông báo từ Facebook như thường. Tuy vậy, trong 1 số trường hợp cá biệt, lỗi không nhận được thông báo xuất phát từ chính ứng dụng Facebook. Do đó, chúng ta có thể làm theo mẹo hay sau để khắc phục

Video sửa lỗi không nhận được thông báo comment trên Facebook mới nhất hiện nay:

 

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply