Viện Sốt Rét tuyển kế toán, chuyên viên, nghiên cứu viên hạn nộp 20/07/2018

Viện Sốt Rét tuyển kế toán, chuyên viên, nghiên cứu viên hạn nộp 20/07/2018. Viện Sốt Rét – Ký sinh trùng – Côn trùng TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu, trong đó:

– Nghiên cứu viên: 07 người.

– Chuyên viên: 05 người.

– Kế toán viên: 01 người.

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 27/06/2018 đến hết ngày 20/07/2018, trong giờ hành chính các ngày làm việc.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị, Viện Sốt Rét – Ký sinh trùng – Côn trùng TP.Hồ Chí Minh, Số 699 Trần Hưng Đạo – Phường 1 – Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh.

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply