25 phím tắt hay dùng trong Excel

Ctrl+A    >>>>>>>>>>>>  Chọn/ Bôi đen toàn bộ bảng tính/ Sheet
Ctrl + C  >>>>>>>>>>>>  Sao chép dữ liệu
Ctrl + V  >>>>>>>>>>>>   Dán dữ liệu vào ô đang chọn
Ctrl + F   >>>>>>>>>>>>  Bật hộp thoại tìm kiếm
Ctrl + H   >>>>>>>>>>>>  Bật hộp thoại tìm kiếm và thay thế.
Ctrl + N   >>>>>>>>>>>>  Tạo mới một bảng tính trắng
Ctrl + P   >>>>>>>>>>>>  In bảng tính
Ctrl + S   >>>>>>>>>>>>   Lưu bảng tính
Ctrl + X   >>>>>>>>>>>>  Cắt nội dung đang chọn
Ctrl + Z   >>>>>>>>>>>>  Phục hồi thao tác trước đó
Ctrl + F4  >>>>>>>>>>>    Đóng bảng tính
Alt + F4  >>>>>>>>>>>    Đóng Excel

t trong di chuyển

Ctrl + Mũi tên  >>>>>>>>>  Di chuyển đến vùng dữ liệu kế tiếp
Ctrl + Home     >>>>>>>>   Về ô A1
Ctrl + End        >>>>>>>>>  Về ô có dữ liệu cuối cùng

Chèn Cột – Dòng – Sheet
Ctrl + Spacebar     >>>>>     Chèn cột
Shift + Spacebar  >>>>>     Chèn dòng
Shift + F11            >>>>>     Chèn một trang bảng tính mới
Phím tắt trong định dạng

Ctrl + B                 >>>>>   Định dạng in đậm
Ctrl + I                  >>>>>   Định dạng in nghiêng
Ctrl + U               >>>>>    Định dạng gạch chân.
Ctrl + 1                >>>>>   Hiển thị hộp thoại Format Cells
Ẩn hiện các cột
Ctrl + 0               >>>>>>>>>   Ẩn các cột đang chọn
Ctrl + Shift + 0  >>>>>>>>      Hiện các cột bị ẩn trong vùng đang chọn.
Shift + F11        >>>>>>>>     Chèn một trang bảng tính mới
Chuyển đổi giữa các Sheet
Ctrl + Page Up       >>>>>>>>   Chuyển sang sheet trước.
Ctrl + Page Down  >>>>>>>>   Chuyển sang sheet kế tiếp

 

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply