Tổng hợp một số luận văn Cao Học KẾ TOÁN

Tổng hợp một số luận văn Cao Học KẾ TOÁN. Tổng hợp luận văn thạc sĩ mới nhất- Link Download trực tiếp .

 

1. Đề tài: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CHI NHÁNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG – TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ

Link: https://www.facebook.com/groups/chiasetailieuvieclamketoan/permalink/1142854592555350/
Dự phòng:
http://ulsa.edu.vn/uploads/file/caohoc/LU%E1%BA%ACN%20V%C4%82N%20CAO%20H%E1%BB%8CC%20KH%C3%93A%204/KT01028_DaoThiKhanhLy4C.pdf

2- Đề tài: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ 

http://ulsa.edu.vn/uploads/file/caohoc/LU%E1%BA%ACN%20V%C4%82N%20CAO%20H%E1%BB%8CC%20KH%C3%93A%204/KT01022_HoangThuHuong4C.pdf

Danh mục các đề tài luận văn thạc sỹ Chuyên ngành Kế Toán

 1. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp chế biến hải sản xuất khẩu
 2. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích ngành du lịch
 3. Tổ chức kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam
 4. Hoàn thiện tổ chức kiểm toán báo cáo kế toán doanh nghiệp ở Việt Nam
 5. Xây dựng hệ thống kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam
 6. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán phục vụ phân cấp quản lý tài chính ở các đơn vị kinh doanh du lịch
 7. Phân tích hiệu quả Kinh tế – Xã hội của các doanh nghiệp xây dựng trong ngành văn hoá
 8. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và giá trị sản phẩm trong ngành in
 9. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ vận tải với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại hãng hàng không quốc gia Việt Nam
 10. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp xây lắp trong điều kiện áp dụng cơ chế khoán
 11. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán hoạt động sự nghiệp nghiên cứu khoa học công nghệ Việt Nam (khảo sát thực tế tại viện khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia)
 12. Hoàn thiện tổ chức công tác kế hoạch chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp điện
 13. Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp xây dựng VN
 14. Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý trong các doanh nghiệp thương bệnh binh và người tàn tật
 15. Tăng cường kiểm soát nguồn thu thuế giá trị gia tăng từ các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội
 16. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong tổng công ty nhà nước ở Việt Nam
 17. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán phục vụ nâng cấp quản lý tài chính ở các đơn vị SXKD giống cây trồng
 18. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán các hoạt động sự nghiệp nghiên cứu khoa học chuyên ngành
 19. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán ở Tổng Công ty Hàng hải VN
 20. Hoàn thiện công tác hạnh toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm trong các DN chế biến Chè tại Thái Nguyên
 21. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm trong các DN chế biến suất ăn Hàng không
 22. Hoàn thiện tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành trong các doanh nghiệp thuộc ngành In
 23. Hoàn thiện lập và phân tích báo cáo TC với việc tăng cường quản lý tại các Công ty Xổ số kiến thiết KV Nam Trung Bộ
 24. Hoàn thiện nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong các DNNN KD dịch vụ khảo sát thiết kế giao thông
 25. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong các doanh nghiệp Dược
 26. Tổ chức kế toán quản trị chi phí &giá thành trong doanh nghiệp Xây lắp
 27. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các cơ sở đào tạo của ngành kiểm sát nhân dân
 28. Hoàn thiện hạch toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị DN trong ngành SX may mặc
 29. Hoàn thiện nội dung phân tích tình hình tài chính của Tổng công ty Hàng không VN
 30. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các DN quy mô vừa và nhỏ kinh doanh thiết bị viễn thông ở VN
 31. Hoàn thiện hạch toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường QTKD trong các DN xây dựng cầu đường
 32. Cải tiến hệ thống kiểm tra, kiểm soát cấp tỉnh ở Việt Nam
 33. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Ban tài chính quản trị Trung ương
 34. Hoàn thiện công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
 35. Tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ trong các khách sạn
 36. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hạch toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị DN tại các DN chế biến nông sản thành phố
 37. Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong các Tổng công ty xây dựng Bộ Giao thông vận tải
 38. Xây dựng mô hình kế toán quản trị trong ngành xây dựng Bộ quốc phòng
 39. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước trong ngành Hải quan
 40. Tìm hiểu kiểm toán độc lập ở Việt Nam và những bài học kinh nghiệm cho kiểm toán độc lập ở Campuchia
 41. Hoàn thiện nội dung phân tích hiệu quả KD và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả KD ở các Cty KD xăng dầu ngành dầu khí VN
 42. Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính của Tổng công ty Dệt may Việt Nam
 43. Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I – Bộ Giao thông vận tải
 44. Tổ chức kiểm toán Quỹ tín dụng nhân dân ở Việt Nam
 45. Hoàn thiện nội dung phân tích tình hình tài chính của các DN liên doanh với nước ngoài trong lĩnh vực văn phòng cho thuê tại VN
 46. Tăng cường kiểm soát nguồn thu thuế thu nhập Doanh nghiệp ở Việt Nam
 47. Hoàn thiện thu thập bằng chứng trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính các DNNN do kiểm toán NN VN thực hiện
 48. Mô hình tổ chức hạch toán kế toán trong nền kinh tế nhiều thành phần ở VN và một bài học kinh nghiệm đối với Campuchia
 49. Phân tích hiệu quả kinh doanh trong các Doanh nghiệp xây lắp – Bộ quốc phòng
 50. Hoàn thiện hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị DN tại các DN SX công nghiệp thuộc TCT máy và thiết bị công nghiệp
 51. Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tài chính trong các DN xây dựng ở Việt Nam
 52. Hoàn thiện phân tích hiệu quả sử dụng vốn và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong các DNNN SXKD thiết bị của ngành truyền hình Việt Nam
 53. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ ở các trường chuyên nghiệp (khảo sát ở một số trường điển hình trong Bộ Công nghiệp)
 54. Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
 55. Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính trong các Doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam
 56. Hoàn thiện tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại các Điện lực tỉnh KV phía Bắc
 57. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế tại cảng Hàng không Việt Nam
 58. Hoàn thiện hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ trong ngành Bưu chính – Viễn thông Việt Nam
 59. Hoàn thiện hạch toán doanh thu cung cấp dịch vụ vận tải tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam
 60. Hoàn thiện hạch toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị chi phí trong các DN xây lắp có vốn đầu tư nước ngoài
 61. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong các DNNN kinh doanh dịch vụ viễn thông
 62. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán quá trình tiếp nhận, phân phối, sử dụng và quyết toán kinh phí chương trình dân số KHH gia đình ở Việt Nam
 63. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thu, chi sự nghiệp trong điều kiện thực hiện cơ chế khoán thu, khoán chi tài chính tại Đài truyền hình Việt Nam
 64. Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính của TCT Bưu chính Viễn thông VN trong điều kiện chuyển sang mô hình tập đoàn
 65. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành các dự án XD nhà ở đô thị tại công ty ĐT&PT nhà ở Hà Nội
 66. Hoàn thiện tổ chức hạch toán TSCĐ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ trong các DN in trên địa bàn Hà Nội
 67. Hoàn thiện tổ chức hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong các DN kinh doanh dịch vụ vận tải đường sắt VN
 68. Hoàn thiện kế toán hàng hoá tồn kho ở các Doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế
 69. Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại Tổng công ty Thép Việt Nam
 70. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong điều kiện phân cấp quản lý tài chính tại Tổng công ty Cà phê Việt Nam
 71. Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí sản xuất trong Doanh nghiệp xây lắp hoạt động theo cơ chế khoán
 72. Hoàn thiện hệ thống báo cáo TC với viẹc phân tích tình hình TC tại Công ty XNK cung ứng vật tư thiết bị đường sắt
 73. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
 74. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam trong điều kiện phân cấp quản lý tài chính
 75. Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại công ty Điện lực I
 76. Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí với việc quản trị nội bộ trong ngành Gốm sứ xây dựng
 77. Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ ở Tổng Công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam – Vinaconex
 78. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Trung tâm Bưu chính- Công ty điện tử Viễn thông Quân đội Viettel
 79. Tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất trong các Doanh nghiệp sản xuất cơ khí
 80. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh và phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Viện máy và công cụ nông nghiệp
 81. Hoàn thiện hạch toán chi phí và doanh thu tại Tổng công ty than Việt Nam
 82. Tổ chức kế toán quản trị chi phí tại hãng phim truyền hình thuộc Đài truyền hình Việt Nam
 83. Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc tăng cường quản trị tài chính tại Ban quản lý dự án 18 thuộc Bộ GTVT
 84. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các đơn vị sản xuất công nghiệp thuộc Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam
 85. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ viễn thông với việc tăng cường công tác quản trị chi phí tại các Doanh nghiệp BCVT Việt Nam
 86. Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quản tiêu thụ của các doanh nghiệp kinh doanh XK thuộc TCT Than VN
 87. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán phục vụ phân cấp quản lý tài chính trong Tổng công ty Bưu chính viễn thông VN
 88. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các DN sản xuất bia ở Việt Nam
 89. Hoàn thiện kế toán doanh thu dịch vụ Internet tại Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam
 90. Hoàn thiện phương pháp thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản do kiểm toán nhà nước Việt Nam thực hiện
 91. Hoàn thiện tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp xây lắp do kiểm toán nhà nước Việt Nam thực hiện
 92. Improving the application of analytical procedues in audits of financial statements of enterprises at Vietnam auditing company and KPMG limited
 93. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Dệt may Hà Nội
 94. Hoàn thiện tổ chức kế toán cho chi phí kinh doanh dịch vụ viễn thông tại các doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc của TCT Bưu chính viễn thông Việt Nam
 95. Hoàn thiện tổ chức kế toán thành phẩm doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam
 96. Hoàn thiện hạch toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị chi phí trong các DN đóng tàu
 97. Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí sản xuất ở Tổng công ty xây dựng Hà Nội
 98. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích vốn với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong ngành da giầy Hà Nội
 99. Hoàn thiện hạch toán chi phí và doanh thu xuất khẩu LĐ trong các DN thuộc trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 100. Hoàn thiện quy trình kiểm toán nội bộ tại Tổng công ty Sông Đà
 101. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các đơn vị hạch toán phụ thuộc của TCT Bưu chính viễn thông VN (VNPT)
 102. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
 103. Understanding client’s business in audits of financial statements: The case of KPMG limited
 104. Hoàn thiện mô hình tổ chức kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xe máy
 105. Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng Thương mại CP ký thương VN
 106. Hoàn thiện tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định trong ngành xi măng Việt Nam
 107. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các đơn vị sự nghiệp đào tạo có thu thuộc ngành sư phạm
 108. Hoàn thiện thu nhập bằng chứng trong quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán công trình xây dựng cơ bản hoàn thành do kiểm toán độc lập thực hiện
 109. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp
 110. Hoàn thiện tổ chức kiểm toán chi đầu tư xây dựng cơ bản trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước
 111. Phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn trực thuộc Tổng cục Du lịch Việt Nam
 112. Phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất than thuộc Tổng công ty Than Việt Nam
 113. Phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mía đường tại Tổng công ty Mía đường II
 114. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất với việc tăng cường quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng
 115. Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích hiệu quả kinh doanh tại các ngân hàng thương mại cổ phần
 116. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị DN tại các DN sản xuất
 117. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị chi phí tại TCT Sông Đà
 118. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát qui trình lập, chấp hành và quyết toán ngân sách xã, phường, thị trấn ở Thái Bình
 119. Hoàn thiện hệ thống báo cáo TC với việc phân tích tình hình tài chính tại các DN ngành điện khu vực Miền Bắc
 120. Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp thuộc TCT XD công nghiệp Việt Nam
 121. Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại công ty Than Miền bắc
 122. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp thuộc Tổng Cty chè Việt Nam
 123. Hoàn thiện hạch toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm với việc XD hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghiệp thuộc TCT máy và thiết bị CN
 124. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại TCT XNK Xây dựng VN (VINACONEX)
 125. Hoàn thiện tổ chức kế toán nhập khẩu hàng hoá trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu y tế Việt Nam
 126. Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại Tổng công ty Dầu khí Việt Nam
 127. Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại Tổng công ty Bay dịch vụ Việt Nam
 128. Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng
 129. Factors affacting the materiality assessment of auditors of Vietnamese auditing firms in audits of finalcial statements
 130. Hoàn thiện tổ chức kế toán trong các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc ngành chăn nuôi gia cầm
 131. Hoàn thiện tổ chức kiểm toán tuân thủ trong kiểm toán báo cáo tài chính DNNN do kiểm toán nhà nước thực hiện
 132. Tổ chức công tác kế toán trong các quân y viện
 133. Hoàn thiện quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp công ích quốc phòng do kiểm toán nhà nước thực hiện
 134. Tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp khảo sát thiết kế thủy lợi theo cơ chế khoán
 135. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán với việc cung cấp hệ thống thông tin hữu ích cho quản trị doanh nghiệp tại các công ty sổ xố kiến thiết Miền Bắc
 136. Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu
 137. Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc tăng cường tài chính tại Tổng công ty xây dựng Hà Nội
 138. Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả tại Tổng công ty Xây dựng Thăng Long trong điều kiện hội nhập
 139. Hoàn thiện hạch toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm tại các DN ngành may mặc trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 140. Phân tích tình hình tài chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý TC và năng lực đấu thầu tại TCT XD công trình giao thông I
 141. Hoàn thiện tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp du lịch Việt Nam
 142. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam
 143. Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty Máy và Phụ tùng – Bộ Thương mại
 144. Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình tài chính tại TCT Xây dựng NN&PTNT
 145. Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh
 146. Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng
 147. Hoàn thiện nội dung phân tích tình hình tài chính tại Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực
 148. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp liên doanh gas khu vực phía Bắc
 149. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tại Quân chủng Phòng không – Không quân
 150. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu
 151. Improving systems of audit quality control: A case study of the auditing and accounting financial consultancy service company – AASC
 152. Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí SX và giá thành SP xây lắp tại các DN thuộc TCT XD&PT hạ tầng LICOGI
 153. Hoàn thiện hạch toán doanh thu dịch vụ kênh thuê riêng với việc tăng cường kiểm soát nội bộ doanh thu kênh thu riêng tại Trung tâm Viễn thông khu vực I – Công ty Viễn thông liên tỉnh
 154. Hoàn thiện hạch toán chi phí và tính giá thành dịch vụ kinh doanh bảo hiểm với việc tăng cường quản trị chi phí tại Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam
 155. Tổ chức kế toán thu -chi ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 156. Vận dụng kiểm toán hoạt động vào kiểm toán hoạt động dịch vụ thăm dò và khai thác của các Liên đoàn địa chất do Kiểm toán Nhà nước thực hiện
 157. Hoàn thiện tổ chức kế toán vật tư phục vụ quản trị hàng tồn kho tại các DN thành viên thuộc TCT Bưu chính Viễn thông VN
 158. Hoàn thiện chính sách tiền lương với việc tăng cường kiểm soát nội bộ và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty Xuân Hòa
 159. Tổ chức kế toán quản trị chi phí SXKD trong các DN sản xuất thức ăn gia súc
 160. Hoàn thiện nội dung và phương thức kiểm soát chất lượng kiểm toán trong quy trình kiểm toán của kiểm toán Nhà nước VN
 161. Hoàn thiện thủ tục soát xét trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC)
 162. Tăng cường kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trong các đơn vị hành chính sự nghiệp
 163. Hoàn thiện công tác phân tích tài chính trong các Công ty Cổ phần dược Việt Nam
 164. Phân tích vốn kinh doanh và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản Bình Định
 165. Phân tích hiệu quả vốn và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong các Công ty cổ phần ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 166. Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí viễn thông trong tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam
 167. Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Cty JAPFA COMFEED Việt Nam
 168. Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm tại Tổng công ty đầu tư xây dựng phát triển nhà Hà Nội
 169. Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
 170. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại chi nhánh ngân hàng Nhà nước thành phố Hà Nội
 171. Hoàn thiện phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính NHTM Nhà nước do Kiểm toán Nhà nước thực hiện
 172. Hoàn thiện đánh giá trong rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam thực hiện
 173. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý hoạt động tiêu thụ ở Cty Cổ phần Hỗ trợ phát triển tin học – HIPT
 174. Hoàn thiện tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị chi phí trong các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
 175. Tổ chức công tác kế toán tại các siêu thị kinh doanh tổng hợp
 176. Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán của Công ty Đầu tư và Phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam (VTC)
 177. Hoàn thiện hạch toán chi phí vận tải trong các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn Hà Nội
 178. Phân tích lợi nhuận và giải pháp nâng cao lợi nhuận trong các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng
 179. Tổ chức kế toán cổ phiếu, trái phiếu trong các công ty cổ phần phi tài chính ở Việt Nam
 180. Hoàn thiện tổ chức hạch toán bảo hiểm y tế ở Việt Nam
 181. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp Da giầy
 182. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 183. Hoàn thiện lập và phân tích Báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại các Trường đại học Quốc gia Hà Nội
 184. Hoàn thiện nội dung phân tích tình hình tài chính tại Tổng công ty Viễn thông Quân đội
 185. Hoàn thiện tổ chức kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất máy tính trên địa bàn Hà Nội
 186. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty vận tải đa phương thức
 187. Hoàn thiện nội dung phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp xây dựng thuộc Tổng công ty xây dựng Việt Nam
 188. Phân tích lợi nhuận và phương hướng nâng cao lợi nhuận trong các doanh nghiệp Bưu chính Việt Nam
 189. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ vận tải hàng hóa phục vụ quản trị chi phí trong các doanh nghiệp vận tải đường bộ Việt Nam
 190. Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí phục vụ việc ra quyết định trong quản lý tại Tổng công ty xây dựng sông Hồng
 191. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán phục vụ phân cấp quản lý tài chính tại các công ty kinh doanh nước sạch trên địa bàn Hà Nội
 192. Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty đường sắt Việt Nam
 193. Tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty thủy tinh và gốm xây dựng
 194. Hoàn thiện hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe máy trên địa bàn Hà Nội
 195. Tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất trong một số doanh nghiệp ngành in trên địa bàn Hà Nội
 196. Hoàn thiện công tác quản lý đạo đức nghề nghiệp kiểm toán viên với việc nâng cao chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
 197. Xác định nội dung và phương thức công khai kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam
 198. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Ninh Bình
 199. Hoàn thiện quy trình phân tích áp dụng trong kiểm soát báo cáo tài chính doanh nghiệp do Cty Kiểm toán Sài Gòn thực hiện
 200. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Cty CP giao nhận vận tải và thương mại
 201. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong Cty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy
 202. Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Cty dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán thực hiện
 203. Hoàn thiện quy trình kiểm toán nội bộ tại Tổng Cty Bưu chính Viễn thông Việt Nam
 204. Vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp do kiểm toán nhà nước Việt Nam thực hiện
 205. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tài chính tại Cty CP Viễn thông tin học Bưu điện (CT-IN)
 206. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em TP Hà Nội
 207. Hoàn thiện tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Tổng Cty Điện lực Việt Nam
 208. Phân tích tình hình tài chính với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng Cty lắp máy Việt Nam
 209. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị chi phí trong các doanh nghiệp cầu đường thuộc Tổng Cty Xây dựng Thăng Long
 210. Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại Tổng Cty Dầu khí Việt Nam
 211. Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản trị chi phí, doanh thu và kết quả tại Cty TNHH sản xuất và thương mại Tân Á
 212. Hoàn thiện công tác dự toán ngân sách sản xuất kinh doanh tại Tổng Cty XNK Xây dựng Việt Nam – VINACONEX
 213. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Bưu chính viễn thông Việt Nam
 214. Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí, doanh thu và kết quả trong các công ty chứng khoán ở Việt Nam
 215. Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả dịch vụ viễn thông trong các đơn vị thành viên của Tổng Cty Bưu chính Viễn thông Việt Nam
 216. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn Hà Nội
 217. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xe máy
 218. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các công ty cổ phần thuộc Tổng công ty thiết bị kỹ thuật điện
 219. Hoàn thiện hạch toán chi phí và doanh thu phục vụ yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong các đơn vị kinh doanh nước sạch trên địa bàn Hà Nội
 220. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tài chính tại Tổng công ty Khai thác Cảng hàng không Miền Bắc
 221. Tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH PRIMEGROUP
 222. Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I – Bộ Giao thông Vận tải
 223. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý tín dụng ở Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
 224. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các trường đại học dân lập trên địa bàn thành phố Hà Nội
 225. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ về nguồn thu tại Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình Đài truyền hình kỹ thuật số Việt Nam (VTC)
 226. Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại các doanh nghiệp xây lắp thuộc Bộ Văn hóa
 227. Tổ chức kiểm toán chi thường xuyên trong báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước cấp bộ
 228. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất kinh doanh ở Công ty Cổ phần kết cấu thép cơ khí
 229. Xây dựng mô hình kế toán quản trị tại Bưu điện tỉnh Hà Tây
 230. Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp xây dựng ở Việt Nam
 231. Hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Xây dựng số 2 thuộc Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam
 232. Phân tích hiệu quả hoạt động dịch vụ tài chính bưu chính tại tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
 233. Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại các doanh nghiệp may mặc tỉnh Hải Dương
 234. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ với việc tăng cường công tác quản trị tại Công ty Bưu chính VietTel
 235. Hoàn thiện kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam
 236. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp dệt may Việt Nam
 237. Xây dựng quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước cấp xã của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam
 238. Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Gang thép Thái Nguyên
 239. Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần May xuất khẩu Thái Nguyên
 240. Hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp nhà nước tư vấn thiết kế xây dựng trên địa bàn Hà Nội
 241. Hoàn thiện việc nghiên cứu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong lập kế hoạch kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách tỉnh của Kiểm toán Nhà nước
 242. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các công ty sản xuất mỡ dầu bôi trơn trên địa bàn Hà Nội
 243. Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh phục vụ quản trị doanh nghiệp tại các công ty tư vấn cấp thoát nước trên địa bàn Hà Nội
 244. Phân tích hiệu quả kinh doanh và phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp xây lắp viễn thông Việt Nam
 245. Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Tổng công ty Cơ điện – Xây dựng nông nghiệp và thủy lợi
 246. Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 247. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong quản lý nguồn vốn phát triển chính thức (ODA) tại Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 248. Hoàn thiện lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam
 249. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức phi chính phủ CARE quốc tế tại Việt Nam
 250. Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí tại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam
 251. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại các công ty hóa chất thuộc Bộ Thương mại
 252. Hoàn thiện kế toán quá trình tiếp nhận, phân phối, sử dụng và quyết toán kinh phí các dự án phát triển giáo dục tại Việt Nam thuộc nguồn vốn ODA
 253. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
 254. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các bệnh viện công lập trên địa bàn Hà Nội
 255. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc ngành Thống kê
 256. Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất với việc phân tích tài chính tại Nhà xuất bản Giáo dục
 257. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm phục vụ công tác quản lý và kiểm soát chi phí, giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp
 258. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại ngành Hải quan Việt Nam
 259. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại các ban quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản trên địa bàn Hà Nội
 260. Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh xây lắp tại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Sông Đà
 261. Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 262. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu bán hàng trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam
 263. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị chi phí trong các doanh nghiệp cơ khí thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng
 264. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất giấy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 265. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tài chính tại Dự án Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam
 266. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương
 267. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn Thanh Hóa
 268. Phân tích tình hình tài chính và các giải pháp cải thiện tình trạng tài chính tại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam
 269. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp phục vụ quản trị doanh nghiệp tại Tổng công ty Cơ khí Xây dựng
 270. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp khảo sát địa chất ở Việt Nam
 271. Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tại các doanh nghiệp sản xuất dây và cáp điện Việt Nam
 272. Hoàn thiện tổ chức hạch toán chi phí và tính giá thành dịch vụ trong các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn trên địa bàn Hà Nội
 273. Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
 274. Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Tập đoàn Phú Thái
 275. Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất thiết bị cầu trục
 276. Hoàn thiện quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước cấp huyện do Kiểm toán Nhà nước thực hiện
 277. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán doanh thu, chi phí, kết quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị y tế trên địa bàn Hà Nội
 278. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ về chi phí tại Công ty Viễn thông Hà Nội
 279. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Cụm Cảng hàng không miền Bắc
 280. Tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia
 281. Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp Việt Nam
 282. Vận dụng chuẩn mực kế toán “Doanh thu và thu nhập khác” vào việc hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp cơ khí
 283. Hoàn thiện phương pháp lập và phân tích báo cáo tài chính hợp nhất tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức
 284. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi khu vực phía Bắc
 285. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị chi phí của các doanh nghiệp may tỉnh Hưng Yên
 286. Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả phục vụ quản trị nội bộ tại các doanh nghiệp thuộc Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam
 287. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty cổ phần Thạch Bàn – Viglacera
 288. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty cổ phần Dược phẩm và Thương mại Việt – Áo (A&V Phantma JSC)
 289. Hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Dược phẩm Đông Á
 290. Hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử gia dụng trên địa bàn Hà Nội
 291. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp chế tạo thiết bị sản xuất gạch trên địa bàn thành phố Hà Nội
 292. Tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất thuộc Tổng công ty Dược phẩm ở Việt Nam
 293. Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, kết quả hoạt động xây lắp tại Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam VINACONEX
 294. Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại các công ty cổ phần sữa ở Việt Nam
 295. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất linh kiện ô tô, xe máy tại Việt Nam
 296. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính các trường đại học dân lập trên địa bàn thành phố Hà Nội
 297. Hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam
 298. Phân tích hiệu quả kinh doanh và các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 299. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại các doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 300. Hoàn thiện kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực
 301. Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại Tổng công ty Thủy sản Việt Nam
 302. Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa trên địa bàn Hà Nội
 303. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị chi phí của các doanh nghiệp sản xuất linh kiện xe gắn máy miền Bắc
 304. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán đáp ứng yêu cầu đổi mới kiểm soát quản lý hoạt động đăng kiểm tại Cục đăng kiểm Việt Nam
 305. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quang Trung
 306. Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam
 307. Hoàn thiện hệ thống kiểm toán nội bộ tại Công ty Toyota Việt Nam
 308. Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính phục vụ cho các cổ đông tại các công ty cổ phần trong tiến trình hội nhập

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply