Đề thi tiếng Anh B1 mẫu + tài liệu ôn tiếng Anh B1 (đủ sách +file nghe)

Đề thi tiếng Anh B1 mẫu + tài liệu ôn tiếng Anh B1 (đủ sách +file nghe). Đề thi tiếng Anh B1 mẫu . Gửi tới các bạn đề thi và tài liệu ôn tiếng Anh B1

 
Tổng hợp tất cả các tài liệu: File nghe, bài , sách ôn thi tiếng Anh B1 (Ebook + Audio) Tài liệu ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao ôn thi tiếng Anh B
 
———————-
1. PET Exams Extra
 
2. PET Practice Tests
 
3. PET Practice Tests Plus 1
 
4. PET Practice Tests Plus 2
 
5. PET Trainer
 
 
Sách tiếng Anh B1:
 
Tài liệu ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao
 
TÀI LIỆU ÔN TẬP PHẦN SPEAKING VÀ WRITING:
Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply