Huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội tuyển 492 công chức, viên chức kế toán, giáo dục, hành chính hạn nộp 13/04/2019

Huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội tuyển 492 công chức, viên chức kế toán, giáo dục, hành chính hạn nộp 13/04/2019 (. huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội tuyển dụng công chức hành chính, công chức xã, viên chức giáo dục năm 2019 như sau:


1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 492 chỉ tiêu, trong đó:

– Công chức hành chính: 15 chỉ tiêu.

– Công chức cấp xã: 08 chỉ tiêu.

– Viên chức giáo dục: 469 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Hoài Đức.

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply