Quận Hà Đông tuyển 504 chỉ tiêu công chức 2019

Quận Hà Đông tuyển 504 chỉ tiêu công chức 2019. quận Hà Đông, TP.Hà Nội tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 như sau:

UBND quận Hà Đông, TP.Hà Nội tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 504 chỉ tiêu, trong đó:

– Ngạch Giáo viên: 483 chỉ tiêu.

– Ngạch Nhân viên: 21 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

– Địa điểm: Trụ sở Quận ủy – HĐND – UBND quận.

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 504 chỉ tiêu, trong đó:

– Ngạch Giáo viên: 483 chỉ tiêu.

– Ngạch Nhân viên: 21 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

– Địa điểm: Trụ sở Quận ủy – HĐND – UBND quận.

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply