Quận Hai Bà Trưng tuyển 526 chỉ tiêu công chức 2019

Quận Hai Bà Trưng tuyển 526 chỉ tiêu công chức 2019. quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội tuyển dụng công chức hành chính, công chức xã, viên chức giáo dục năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 526 chỉ tiêu, trong đó:

– Công chức hành chính: 11 chỉ tiêu.

– Công chức cấp xã: 44 chỉ tiêu, gồm:

– Viên chức giáo dục: 475 chỉ tiêu, gồm:

+ Khối Mầm non: 196 chỉ tiêu.

+ Khối Tiểu học: 142 chỉ tiêu.

+ Khói Trung học cơ sở: 137 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

– Địa điểm: Phòng Tiếp khách của cán bộ, công nhân viên quận Hai Bà Trưng.

Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội năm 2019

Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 06/03/2019 của UBND Thành phố Hà Nội.

(Xem văn bản tại đây)

 
Nguồn tin: http://haibatrung.hanoi.gov.vn/tin-tuc/-/view_content/4013876-quyet-dinh-phe-duyet-chi-tieu-va-ban-hanh-ke-hoach-tuyen-dung-cong-chuc-xa-phuong-thi-tran-thuoc-thanh-pho-ha-noi-nam-2019.html

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply