Tổng hợp tài liệu ôn thi tất cả các ngành công chức sở ban ngành 2019: Link Google driver – Phần 2

Tổng hợp tài liệu ôn thi tất cả các ngành công chức sở ban ngành 2019: Link Google driver Phần 2 . Phần 1 ở đây. Gồm các bảng tóm tắt, các mục tài liệu, yêu cầu được chính thức công bố tháng 12/ 2018  áp dụng cho 2019.
 


I. Tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung.

Download tại đây

II. Tài liệu ôn tập các môn nghiệp vụ chuyên ngành

Ngành Công thương, mã ngành COTH
Ngành Giao thông vận tải, mã ngành GITH
Ngành Kế hoạch Đầu tư, mã ngành
Ngành Lao động – Thương binh – Xã hội, mã ngành KEHO
Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mã ngành LADO
Ngành nội vụ , mã ngành NOVU
Ngành Khoa học Công nghệ, mã ngành KHHO
Ngành Tài chính Kế toán, mã ngành TACH
Ngành Tài nguyên và Môi trường, mã ngành TANG
Ngành Tư pháp, mã ngành TUPH
Ngành Thanh tra , mã ngành THTR
Ngành Văn hóa – Thể thao và Du lịch, mã ngành VAHO
Văn phòng HĐND, UBND, mã ngành VAPH
Ngành Xây dựng, mã ngành XADU
Ngành Công nghệ thông tin, mã ngành CNTT

Download tại đây

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply