Những điều cần biết về bảo hiểm Thất nghiệp 2019

Những điều cần biết về bảo hiểm Thất nghiệp 2019 như mức hưởng, thời gian , thời điểm hưởng bảo hiểm thất nghiệp, Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm Thất nghiệp 2019

➡1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng = Mức lương bình quân của 06 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp x 60%

?Nhưng mức hưởng này tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở (1,39tr X 5 =6,95 triệu đồng) đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc mức lương tối thiểu vùng (4,180tr X 5 =20,9 triệu đồng vùng I; 3,710tr X 5 =18,55 triệu vùng II; 3,250tr X 5 =16,25 triệu vùng III; 2,920tr X 5 =14,6 triệu vùng IV) đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

➡2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

➡3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

?Lưu ý:

 Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được: Tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí; Hỗ trợ học nghề.

Những điều cần biết về chính sách bảo hiểm thất nghiệp 2019

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

?Đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; Trừ các trường hợp:
➡Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật hoặc Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

?Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn/không xác định thời hạn và từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

?Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.

?Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ. Trừ các trường hợp:
➡• Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;
➡• Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
➡• Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
➡• Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;
➡• Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;
➡• Chết.

???̛? ?́: Ngoài những điều kiện trên thì còn có điều kiện là phải có tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao đồng (Ví dụ: Ông A nghỉ việc vào ngày 10/03/2019 thì trên sổ BHXH phải xác nhận đóng BHTN đến tháng 02/2019).

?Những trường hợp cơ quan BHXH xác nhận trên sổ BHXH được tính tháng liền kề như: Thời gian thai sản; Ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tại đơn vị mà hưởng trợ cấp BHXH hoặc Tạm hoãn hợp đồng lao động.?♥➡

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp

➡1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng = Mức lương bình quân của 06 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp x 60%

?Nhưng mức hưởng này tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở (1,39tr X 5 =6,95 triệu đồng) đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc mức lương tối thiểu vùng (4,180tr X 5 =20,9 triệu đồng vùng I; 3,710tr X 5 =18,55 triệu vùng II; 3,250tr X 5 =16,25 triệu vùng III; 2,920tr X 5 =14,6 triệu vùng IV) đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

➡2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

➡3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

?Lưu ý: Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được: Tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí; Hỗ trợ học nghề.

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply