Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng tuyển dụng 33 chỉ tiêu 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng năm 2019

 

Quyết định số 565/QĐ-SNV ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019, như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện:

Theo Kế hoạch số 963/KH-SNN ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được đăng trên website của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng theo địa chỉ www.snnptnt.danang.gov.vn.

2. Số lượng cần tuyển:

Số lượng được tuyển cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 33 người.

3. Hình thức, nội dung tuyển dụng

a) Hình thức: xét tuyển

b) Nội dung:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

4. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng

a) Thời gian: Dự kiến từ ngày 20 tháng 6 năm 2019 đến 30 tháng 6 năm 2019.

b) Địa điểm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng, tầng 27, Trung tâm hành chính thành phố, số 24, đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

5. Lệ phí: Mức thu là 500.000 đồng/hồ sơ (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

6. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 14/5/2019 đến ngày 14/6/2019.

7. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức-Cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng, tầng 27, Trung tâm hành chính thành phố, số 24, đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng./.

Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức, đề nghị truy cập website: www.snnptnt.danang.gov.vn hoặc liên hệ Phòng Tổ chức-Cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng điện thoại: 0236.3827257.

http://www.snnptnt.danang.gov.vn/chi-tiet?idcat=12434&articleId=1302978

1. Thông báo tuyển dụng.

2. Mẫu đơn.

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply