SHARE TÀI LIỆU, ĐỀ THI MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Nói chung là đề vẫn giống các khóa trước, album ảnh đề thi
https://www.facebook.com/media/set/…

Đề thi kỳ 1/2017: http://www.mediafire.com/…/s7…/De_thi_NLKT_ky_1_nam_2017.rar
Đề thi năm 2016: http://www.mediafire.com/…/qyfkigo…/De+thi+NLKT+Nam+2016.rar
Đề thi kỳ 3 năm 2015: http://www.mediafire.com/…/xb…/De_thi_NLKT_ky_3_nam_2015.rar

Đề thi kỳ 1 năm 2014 K54: http://www.mediafire.com/…/de_thi_ngly_ke_toan_ky_1_nam_201…
Đề thi NLKT kỳ 1 năm 2014 http://www.mediafire.com/…/4a…/De+thi+NLKT+ky+1+nam+2014.rar
Tài liệu
Tài liệu ôn thi: http://www.mediafire.com/…/lcl6t…/TL+on+thi+cuoi+ky+NLKT.rar
slide tham khảo: http://www.mediafire.com/…/slide_nguy%C3%AAn_l%C3%AD_k%E1%B…
Đề cương: http://www.mediafire.com/…/f…/De+cuong+nguyen+ly+ke+toan.pdf

Tags:

Đọc nhiều tuần qua: