Tài liệu ôn thi thuế 2019 – Bài luyện tập số 2

Ôn thuế 2019 – Bài luyện tập số 2 của anh Trịnh Duy Phong: Trích tài liệu tại Công ty thương mại sản xuất X, trong tháng 10/2018 có tình hình như sau:
 
I. TÌNH HÌNH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO TRONG THÁNG:
 
+ Nhập khẩu 01 Ôtô 4 chỗ với giá CIF quy ra tiền Việt Nam 400 trđ.
+ Mua 300 tấn đường trong nước, có hóa đơn GTGT với giá mua đã bao gồm thuế GTGT 12.6 trđ/tấn.
+ Mua 10 tấn dứa tươi từ nông dân, có bảng kê mua hàng, với giá mua 3.000 đ/kg.
+ Mua 8.000 gói trà, có hóa đơn Bán hàng với giá mua 10.000 đ/gói.
+ Hàng hóa, dịch vụ khác mua vào, có hóa đơn GTGT, giá mua chưa thuế 200 trđ.
 
II. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ TRONG THÁNG:
 
+ Xuất khẩu 280 tấn đường, với giá CIF quy ra tiền Việt Nam là 19 trđ/tấn.
+ Xuất khẩu 4 tấn dứa tươi, với giá FOB 6.000 đ/kg.
+ Công ty dùng 6 tấn dứa còn lại vào sản xuất 4.000 hộp Dứa đóng hộp, và bán được 3.500 hộp với giá bán chưa thuế GTGT là 15.000 đ/hộp.
+ Xuất khẩu 7.000 gói trà, với giá FOB quy ra tiền Việt Nam 18.000 đ/gói.
Yêu cầu: Xác định thuế GTGT mà công ty X phải nộp trong tháng 10/2018?
Tài liệu bổ sung:
+ Thuế nhập khẩu của ô tô 4 chỗ là 332 trđ. Thuế TTĐB của ô tô 4 chỗ là 366 trđ.
+ Công ty X đã nộp đầy đủ các loại thuế ở khâu nhập khẩu.
+ Thuế suất thuế GTGT của đường là 5%
+ Thuế suất thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ, Ô tô: 10%.
+ Công ty X hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp nhập trước – xuất trước
+ Tình hình tồn kho đầu 10/2018
+ Gạo: 10 tấn, có hóa đơn GTGT với giá nhập kho chưa thuế GTGT 11 trđ/tấn.
+ Trà: 200 gói, có hóa đơn Bán hàng với giá nhập kho 9.000 đ/gói.
+ Dứa đóng hộp, giá nhập kho 5.000 đ/hộp.
+ Dứa tươi: 0 kg
+ Hàng hóa, dịch vụ mua vào đều có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Đọc nhiều tuần qua: