Kích thước các ảnh khi đăng album của facebook

Kích thước các ảnh khi đăng album của facebook
Các bạn làm theo kích thước này sẽ được hiển thị hình đầy đủ không bị cut theo đúng format nha .

Nguồn : Cộng đồng Designer

Đọc nhiều tuần qua: