Lương công chức thuế hiện nay khoảng bao nhiêu?

Lương công chức thuế hiện nay khoảng bao nhiêu?. Lương công chức thuế hiện nay từ 3,5 , một số bạn có mức 4,5 triệu sau những chia sẻ mới nhất từ một bạn. Hi vọng sẽ trả lời cho câu hỏi lương công chức thuế hiện nay khoảng bao nhiêu?

Lương công chức thuế hiện nay khoảng bao nhiêu?
Lương công chức thuế hiện nay khoảng bao nhiêu?
 
 Lương công chức thuế  cơ bản không cao, cũng không thấp . So với Ngân hàng (từ 2015 trở về đây chắc tốt hơn), hoặc Cảng, Hải quan thì thấp, nhưng so với các công ty Tư nhân, hoặc các cơ quan nhà nước khác thì không thấp . Làm trong ngành Thuế thì vẫn được đi làm bên ngoài, nhưng mà với điều kiện là làm ngoài giờ hành chính. Còn nếu  mở Công ty thì tất cả CBCC NN đều không được đứng tên, chỉ có thể nhờ người đứng tên mà thôi.

Công thức tính lương:

Công thức tính được chia sẻ hiện nay:
– (1.6+0.25) x 2.34 x 1.300.000=… (trong 1.6 thì 0.6 là hệ số ngành, 0.25 là 25% công vụ
– Cuối quý nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ thì có thêm 0.2x 3x 2.34x 1.300.000=… (Năm 4 quý nhận 4 lần thôi, đừng có nhầm sang 12 tháng)
– Hàng tháng tuỳ từng nơi có thể có thêm 100-200k phụ cấp….
Hết cmnr đấy… :v (bonus: tới 1/7/2018 con số 1.300.000 kia chuyển thành 1.390.000…)
Đấy là thu nhập chưa trừ bảo hiểm nhé…

Nguồn: tổng hợp và thêm một số kinh nghiệm , cập nhập của cá nhân

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply