Thủ tục đóng tài khoản ngân hàng mới nhất hiện nay

Thủ tục đóng tài khoản ngân hàng mới nhất hiện nay. Tùy vào địa phương (tỉnh) khác nhau mà có sự khác nhau về cơ quan tiếp nhận và theo đó là mẫu văn bản dùng để thông báo. Ví dụ như Hưng Yên hiện nay Cục thuế không tiếp nhận mà chuyển hết sang sở KHĐT tiếp nhận, sau đó Sở này có cơ chế cập nhật sang thuế.

Mình chưa biết bạn ở tỉnh nào, do đó để chắc ăn:
1) bạn kê khai Mẫu 08 và nộp cho cơ quan Thuế (cột bên trái ghi các số TK hiện có, vd: 05 TK), bên phải ghi các số TK muốn giữ lại và đang hoạt động (vd 03 TK), và ghi chú: 02 TK nào đã được đóng ở dưới bảng;

kê khai Mẫu 08 và nộp cho cơ quan Thuế 

2) Làm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Mục thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế), theo Mẫu Phụ lục II-1 kèm theo Thông tư Số: 20/2015/TT-BKHĐT, ngày 01/12/2015. Sau đó Sở KHĐT sẽ ra Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó xác nhận tình trạng Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế, bao gồm các TK đang hoạt động mà bạn đăng ký nhé.

thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

 

Cơ quan Công bố/Công khai Ngân hàng Chính sách xã hội
Mã thủ tục B-NCS-283405-TT
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh, Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Trình tự thực hiện
Bước 1. Khách hàng
Lập Giấy đề nghị đóng tài khoản (mẫu số 08/TGKH) nộp cho NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.
Bước 2. NHCSXH nơi thực hiện thủ tục
– Thực hiện thủ tục đóng tài khoản;
– Thông báo cho chủ tài khoản hoặc người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của chủ tài khoản hoặc người thừa kế hợp pháp của chủ tài khoản biết;
– Xử lý số dư còn lại trên tài khoản theo quy định.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.
Thành phần hồ sơ
Giấy đề nghị đóng tài khoản (mẫu số 08/TGKH): 01 bản chính.  
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
08-TGKH (Giấy đề nghị đóng tài khoản).doc  

 

Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết
Ngay trong ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện – Tổ chức – cá nhân
Cơ quan thực hiện Ngân hàng Chính sách xã hội nơi thực hiện thủ tục
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ngân hàng Chính sách xã hội nơi thực hiện thủ tục
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện NHCSXH nơi thực hiện thủ tục đóng tài khoản thanh toán và thông báo cho khách hàng.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
– Chủ tài khoản đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến tài khoản thanh toán;
– Trường hợp chủ tài khoản là người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì việc đóng tài khoản được thực hiện theo yêu cầu của người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của chủ tài khoản.
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=479440&tthcDonVi=Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch%20x%C3%A3%20h%E1%BB%99i

Theo LS . Đỗ Phương Anh

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply