Tổng hợp xe khách Cao Bằng đi Hà Nội

Tổng hợp xe khách Cao Bằng đi Hà Nội. Cùng ngolongnd.net tổng hợp các nhà xe đi Cao Bằng lên Hà Nội.

Nhà xe Khánh Hoàn

– Nhà xe bắt đầu trở lại hoạt động bình thường từ tối 26/01/2020 ( Tức mùng 2 tết)

⛔ Thông tin về thời gian xuất bến các tuyến:

🚗 Tuyến Cao bằng – Hà Nội
– 𝑻𝒓𝒂̀ 𝑳𝒊̃𝒏𝒉 – 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊 : 18𝒉30 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚
– 𝑻𝒓𝒖̀𝒏𝒈 𝑲𝒉𝒂́𝒏𝒉 – 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊 : 18𝒉00 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚
– 𝑻𝒂̀ 𝑳𝒖̀𝒏𝒈 – 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊: 18𝒉00 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚
– 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝑪𝒂𝒐 𝑩𝒂̆̀𝒏𝒈 – 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊: 19𝒉30, 20𝒉00, 20𝒉30, 21𝒉00

🚙 Tuyến Hà Nội – Cao Bằng
– 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊( 𝑴𝒚̃ Đ𝒊̀𝒏𝒉) – 𝑻𝑷 𝑪𝒂𝒐 𝑩𝒂̆̀𝒏𝒈- 𝑻𝒓𝒂̀ 𝑳𝒊̃𝒏𝒉: 18𝒉30 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚
– 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊( 𝑴𝒚̃ Đ𝒊̀𝒏𝒉) – 𝑻𝑷 𝑪𝒂𝒐 𝑩𝒂̆̀𝒏𝒈 – 𝑻𝒓𝒖̀𝒏𝒈 𝑲𝒉𝒂́𝒏𝒉: 19𝒉30 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚
– 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊( 𝑴𝒚̃ Đ𝒊̀𝒏𝒉) – 𝑻𝑷 𝑪𝒂𝒐 𝑩𝒂̆̀𝒏𝒈 – 𝑻𝒂̀ 𝑳𝒖̀𝒏𝒈:20𝒉30 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚
– 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊( 𝑴𝒚̃ Đ𝒊̀𝒏𝒉) – 𝑻𝑷 𝑪𝒂𝒐 𝑩𝒂̆̀𝒏𝒈:21𝒉20 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚- Nhà xe bắt đầu trở lại hoạt động bình thường từ tối 26/01/2020 ( Tức mùng 2 tết)

⛔ Thông tin về thời gian xuất bến các tuyến:

🚗 Tuyến Cao bằng – Hà Nội
– 𝑻𝒓𝒂̀ 𝑳𝒊̃𝒏𝒉 – 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊 : 18𝒉30 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚
– 𝑻𝒓𝒖̀𝒏𝒈 𝑲𝒉𝒂́𝒏𝒉 – 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊 : 18𝒉00 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚
– 𝑻𝒂̀ 𝑳𝒖̀𝒏𝒈 – 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊: 18𝒉00 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚
– 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝑪𝒂𝒐 𝑩𝒂̆̀𝒏𝒈 – 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊: 19𝒉30, 20𝒉00, 20𝒉30, 21𝒉00

🚙 Tuyến Hà Nội – Cao Bằng
– 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊( 𝑴𝒚̃ Đ𝒊̀𝒏𝒉) – 𝑻𝑷 𝑪𝒂𝒐 𝑩𝒂̆̀𝒏𝒈- 𝑻𝒓𝒂̀ 𝑳𝒊̃𝒏𝒉: 18𝒉30 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚
– 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊( 𝑴𝒚̃ Đ𝒊̀𝒏𝒉) – 𝑻𝑷 𝑪𝒂𝒐 𝑩𝒂̆̀𝒏𝒈 – 𝑻𝒓𝒖̀𝒏𝒈 𝑲𝒉𝒂́𝒏𝒉: 19𝒉30 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚
– 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊( 𝑴𝒚̃ Đ𝒊̀𝒏𝒉) – 𝑻𝑷 𝑪𝒂𝒐 𝑩𝒂̆̀𝒏𝒈 – 𝑻𝒂̀ 𝑳𝒖̀𝒏𝒈:20𝒉30 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚
– 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊( 𝑴𝒚̃ Đ𝒊̀𝒏𝒉) – 𝑻𝑷 𝑪𝒂𝒐 𝑩𝒂̆̀𝒏𝒈:21𝒉20 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚

Liên hệ : 0913.010.0620918.010.0620963.010.062

Nhà xe 42

Chuyến muộn nhất : 20h00

Bến xe Cao Bằng- Bến xe Mĩ Đình

Bến xe Cao Bằng- Bến xe Giáp Bát

Giá vé : 200.000 ( xe giường năm 40 chỗ)

Liên hệ : 09764242420948424242

Xe Lương Sùng

Chuyến muộn nhất : 9h30

Bến xe Cao Bằng – Bến xe Mĩ Đình

Giá vé : 170.000 ( Ghế ngồi 28 chỗ)

Liên hệ : 0912455915

Một số các nhà xe khác

Nhà xe

Bến đi từ Cao Bằng

Giờ chạy từ Cao Bằng

Bến đi từ Hà Nội

Giờ chạy từ Hà Nội

Sdt đặt vé

Thanh Ly

Bến xe thành phố Cao Bằng

20h30 – 21h30 xe đêm Cao Bằng Hà Nội

Bx. Mỹ Đình

19h -20h -21h – xe đêm Hà Nội Cao Bằng

0944266266
0916121888

Khánh Toàn

Bến xe thành phố Cao Bằng

20h30

Bx. Mỹ Đình

20h – 20h30 -20h40

0915660062

 

Lương Sùng

Bến xe thành phố Cao Bằng

9h30

Bx. Mỹ Đình

11h30

0912455915

Hiến Lợi

Bến xe thành phố Cao Bằng

7h30

Bx. Mỹ Đình

7h30 – 9h

02063858679

Mai Luy

Tà Lùng

Hà Quảng

17h50

18h30

Bx. Mỹ Đình

19h

091 325 2888

09623 77272

Vĩnh Dung

Trùng Khánh

20h30

Bx. Mỹ Đình

20h30

0206 3755 755

Xe khách Bốn Hai

Có xe đưa đón tại các huyện Trùng Khánh – Trà Lĩnh – Hà Quảng

20h

Bx. Gia Lâm

B.xe Giáp Bát, Mỹ Đình

20h

19h30

0976424242
0948424242

Khoa Mận

Bến xe thành phố Cao Bằng

20h

Bx. Mỹ Đình

19h50

0936971688

 

Đọc nhiều tuần qua: