Sửa lỗi win Death concerning mismanaging system PTES

Sửa lỗi win Death concerning mismanaging system PTES. Câu hỏi: Tôi vừa nâng cấp hệ thống XP của mình lên Windows 7 (nâng cấp lên Vista sau đó lên Win7). Vista chạy tốt, nhưng khi khởi động Win 7, tôi nhận được thông báo “trình điều khiển đang quản lý sai Hệ thống PTES”. Nó tạo ra một kết xuất nhỏ, nhưng tôi không thể tìm thấy chương trình sẽ đọc nó. Win 7 hoạt động tốt trong SafeMode với Networking.  Tôi đã tải video driver mới nhất, nhưng không có gì khác. Bước tiếp theo tôi cần làm gì?

Sửa lỗi win Death concerning mismanaging system PTES
Sửa lỗi win Death concerning mismanaging system PTES

Bạn có thể thử kết hợp nhiều thứ:

– Gỡ cài đặt video driver, cập nhật thủ công (không chạy  video card driver installer), duyệt nội dung của driver folder và cập nhật.

– Hãy thử sử dụng phiên bản driver khác, phiên bản cũ hơn (được khuyến nghị) để xem liệu điều đó có tạo ra sự khác biệt về độ ổn định của hệ thống hay không.

Nguồn: https://answers.microsoft.com/

Đọc nhiều tuần qua: