Thẻ: Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);