Thẻ: Câu hỏi trắc nghiệm Luật ngân sách nhà nước 2015 có đáp an

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);