Bao giờ thi kiểm toán viên, kế toán viên hành nghề năm 2017

Bao giờ thi  kiểm toán viên, kế toán viên hành nghề năm 2017 là câu hỏi được nhiều bạn băn khoăn gần đây. Dù chưa có thông báo chính thức, tuy nhiên: Kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên hành nghề năm 2017 sẽ diễn ra từ 22-27/12/2017.

Bao giờ thi  kiểm toán viên, kế toán viên hành nghề năm 2017

Nên nay từ bây giờ các bạn nên tập trung ôn thi sớm, vì chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa.

Bài 1 những câu nào sau đây về môi trường kiểm soát là sai
a,thái độ nhà quản lí đvới hệ thống KSNB và hành vi đạo đức có 1 ảnh hưởng ko đáng kể đến hành động suy nghĩ của nhân viên
b,1 cấu trúc tổ chức phức tạp,ko rõ ràng có thể sẽ đem đến nhiều vấn đề phức tạp
c,việc ghi lại trên giấy các chính sách và hướng dẫn thực hiện các thủ tục là 1 trong những công cụ quan trọng để phân chia quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức
d,giám sát là 1 việc quan trọng trong 1 tổ chức mà ko thể thực hiện bão cáo trách nhiệm hoặc tổ chức đó quá nhỏ để có thể phân chia chức năng nhiệm vụ đầy đủ
Bài 2 Tại cty ABC bạn cần tư vấn cho Phòng kế toán các công việc sau cho 3 nhân viên kế toán
-ghi sổ cái tổng hợp
-theo dõi các khoản phải thu
-theo dõi các khoản phải trả
-lập các phiếu thu,phiếu chi
-theo dõi nhật kí chi tiền
-theo dõi các khoản hàng bán trả lại và giảm giá
-đối chiếu sổ phụ ngân hàng
-thủ quỹ
a Liệt kê các cặp chức năng mà 1 nhân viên ko thể kiêm nhiệm đc
b Phân chia công việc cho 3 nhân viên trên

Mình trả lời, mong có thêm ý kiến của các anh chị khác.
Câu 1: a và d sai. Thái độ của NQL có tác động lớn đến môi trường KS. Giám sát là quan trọng & cần thiết tại mọi dn bất kể quy mô.
Ko đc kiêm nhiệm: 1. Thủ quỹ vs Sổ phụ/Nhật ký chi tiền. 2. Sổ cái vs Phải thu-trả/P.thu-chi 3. Phải thu-trả vs hàng trả-giảm giá.
NV A: thủ quỹ + phiếu thu-chi.
NV B: Sổ cái + hàng trả-giảm giá.
NV C: Nhật ký chi + Sổ phụ + P.thu-trả.

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply