Đề thi nghiệp vụ Tín dụng của BIDV

Đề thi nghiệp vụ Tín dụng của BIDV năm 2009 được share bởi anh Hoàng. Giúp các bạn có thêm tài liệu về ngân hàng này

Đề bài:

1/ Anh (Chị) hãy trình bày các phương thức cho vay của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

2/ Anh (Chị) hãy nêu khái niệm hợp đồng bảo lãnh; Các hình thức và nội dung bảo lãnh của Ngân hàng.

3/ Theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, những nội dung nào tổ chức tín dụng phải thực hiện khi cấp tín dụng đối với khách hàng.

4/ Một doanh nghiệp lập kế hoạch kinh doanh 2009 và đề nghị BIDV cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn như sau:

Giá trị sản lượng 178 tỷ đồng Doanh thu 160 tỷ đồng
Vòng quay vốn lưu động năm 2009 bằng 2008 Vốn tự có và coi như tự có là 5% doanh thu Khấu hao cơ bản 5% doanh thu
Thuế các loại 3% doanh thu
Chi phí quản trị điều hành 2% doanh thu Lợi nhuận 2% doanh thu

Doanh nghiệp được ngân hàng ứng trước tiền thanh toán bình quân là 10tỷ đồng và phải trả nhà cung cấp nguyên vật liệu được duy trì ổn định là khoảng 6tỷ đồng. Ngoài ra doanh nghiệp đang được ngân hàng công thương cấp hạn mức tín dụng năm 2009 là 10tỷ đồng.

Hãy tính toán hạn mức tín dụng ngắn hạn BIDV sẽ cấp cho doanh nghiệp năm 2009, biết rằng tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2008 như sau:

Sản lượng thực hiện 162tỷ đồng Doanh thu thuần 150tỷ đồng Thuế các loại 4,2tỷ đồng
Lợi nhuận 3tỷ đồng
Tài sản lưu động bình quận 2008 50tỷ đồng

 

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply