Tổng hợp 17 tuyển xe bus Thanh Hóa mới nhất hiện nay (2019)

Tổng hợp 17 tuyển xe bus Thanh Hóa mới nhất hiện nay (2019)✅lịch nghỉ tết xe bus thanh hóa , ✅lịch chạy bus xe thanh hóa
1. Tuyến số 01: Ga Thanh Hóa – Cảng Hới
 • Lộ trình: Ga Thanh Hóa – Bưu điện tỉnh – Môi – Sầm Sơn – Cảng Hới
 • Thời gian: 5h – 21h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
 
2. Tuyến số 02: Vĩnh Lộc – Sầm Sơn
 • Lộ trình: Vĩnh Lộc – Ngã ba Kiểu – Quán Lào – Vạn Hà – Bến xe phía Tây – Bờ hồ – Cầu Cốc – Môi – Sầm Sơn
 • Thời gian: 5h – 21h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
3. Tuyến số 03: Hàm Rồng – Khu KT Nghi Sơn
 • Lộ trình: Hàm Rồng – Ngã ba Đình Hương – Bến xe phía Bắc – Bưu điện – Cầu Quán Nam – thị trấn Lưu Vệ – Chợ Kho – Khu KT Nghi Sơn
 • Thời gian: 5h – 21h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
4. Tuyến số 04: Chợ Vườn Hoa – TT Thường Xuân
 • Lộ trình: Đại học Hồng Đức I – Cầu Quán Nam- Bệnh viện Nhi – Bến xe phía Nam – Ngã ba Voi – Ngã 4 Võ Nguyên Giáp – Đường mới Quảng Hưng – Công ty TNHH Hoa Dũng – Đại học Hồng Đức II – Làng SOS – Big C Thanh Hóa – Chợ Vườn Hoa – Bưu điện Tỉnh – Ngã tư Nguyễn Trãi – Chợ Tây Thành – Bến xe Phía Tây – Chợ Phú Thọ – Ngã tư Phú Sơn – Nhồi – Chợ Rừng Thông – Bệnh viện Đông Sơn – Ngã ba Cầu Thiều – Ngã tư Triệu Sơn – Ngã tư Dân Lực – Chợ Đà – Chợ Sao Vàng – Thị trấn Lam Sơn (Thọ Xuân) – Ngã ba Mục Sơn -Cầu Bái Thượng – Thị trấn Thường Xuân và ngược lại.
 • Thời gian: 5h – 20h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
5. Tuyến số 05: Thị xã Bỉm Sơn – Đại học Hồng Đức
 • Lộ trình: Đại học Hồng Đức I – Cầu Quán Nam- Bệnh viện Nhi – Bến xe phía Nam – Ngã ba Voi – Ngã 4 Võ Nguyên Giáp – Đường mới Quảng Hưng – Công ty TNHH Hoa Dũng – Đại học Hồng Đức II – Cầu Cốc – Chợ Vườn Hoa – Bưu điện Tỉnh – Bến xe phía Bắc – Bệnh viện Hợp Lực – Tượng đài TNXP – Cầu Hoàng Long – Cầu Tào – Ga Nghĩa Trang – Quán Dốc – Thị trấn Lèn – Km 0 QL 217 – Bệnh viện Hà Trung – Cầu Cừ –  Thị xã Bỉm Sơn – Khu Công Nhân – Chợ Ruồi – Cổng 1 nhà máy Xi măng Bỉm Sơn và ngược lại
 • Thời gian: 5h – 21h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
6. Tuyến số 06: Hoằng Phụ – Bệnh viện tỉnh
 • Lộ trình: Hoằng Phụ – Bút Sơn – Hoằng Quang( Hoằng Hóa) – Ga Thanh Hóa- ngã ba Voi – Bệnh viện tỉnh 
 • Thời gian: 5h – 21h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
7. Tuyến số 07: Bến xe phía Nam – Thị trấn Nga Sơn
 • Lộ trình: Bến xe phía Nam – Bờ Hồ – Ngã ba Bia – QL 1A – Hà Trung – Thị trấn Nga Sơn
 • Thời gian: 5h – 21h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
8. Tuyến số 08: Đại học Hồng Đức – Kim Tân
 • Lộ trình: Đại học Hồng Đức I – Cầu Quán Nam- Bệnh viện Nhi – Bến xe phía Nam – Ngã ba Voi – Ngã 4 Võ Nguyên Giáp – Đường mới Quảng Hưng – Công ty TNHH Hoa Dũng – Đại học Hồng Đức II – Cầu Cốc – Chợ Vườn Hoa – Bưu điện Tỉnh – Bến xe phía Bắc – Bệnh viện Hợp Lực -Tượng đài TNXP – Cầu Hoàng Long – Cầu Tào – Ga Nghĩa Trang – Quán Dốc – Thị trấn Lèn – Km 0 QL 217 – Xã Hà Đông – Xã Hà Lĩnh – Vĩnh Hùng – Thị trấn Vĩnh Lộc – Thị trấn Kim Tân (Thạch Thành) và ngược lại.
 • Thời gian: 5h – 21h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
9. Tuyến số 09: Bến xe phía Bắc – Đền thờ Lê Hoàn
 • Lộ trình: Bến xe phía Bắc – Bến xe phía Tây – Rừng Thông – Ba chè – Hậu Hiền – Thiệu Toán – Thị trấn Thọ Xuân – Đền thờ Lê Hoàn
 • Thời gian: 5h – 21h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
10. Tuyến số 10: Chợ Vườn Hoa – Lam Kinh
 • Lộ trình: Chợ Vườn Hoa – Rừng Thông – Dân Lực – TT Thọ Xuân – Tứ Trụ – Lam Kinh
 • Thời gian: 5h – 21h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
11. Tuyến số 11: TP Thanh Hóa – Đa Lộc
 • Lộ trình: TP Thanh Hóa – TT Hậu Lộc – Ngư Lộc – Đa Lộc
 • Thời gian: 5h – 21h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
12. Tuyến số 13: TP Thanh Hóa – Nghi Sơn
 • Lộ trình: Tp. Thanh Hóa – Nghi Sơn
 • Thời gian: 5h – 21h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
13. Tuyến số 14: Quảng Cư – Ga Thanh Hóa
 • Lộ trình: Quảng Cư – Bến xe Sầm Sơn – Ga Thanh Hóa
 • Thời gian: 5h – 21h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
14. Tuyến số 15: Thiệu Dương – Nông Cống
 • Lộ trình: Thiệu Dương – Đình Hương – Bưu điện tỉnh – Lưu Vệ – Chợ Kho – Minh Khôi – Nông Cống
 • Thời gian: 5h – 21h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
15. Tuyến số 16: Khu Bình Minh – Như Thanh
 • Lộ trình: Khu Bình Minh – Bưu điện tỉnh – Ngã ba Voi – Bệnh viện tỉnh – Nông Cống – Như Thanh
 • Thời gian: 5h – 21h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến
16. Tuyến số 17: TP Thanh Hóa – Hợp Lý
 • Lộ trình: Đại học CNTPHCM cơ sở Thanh Hóa – Môi – Đại học Hồng Đức II – Chợ Vườn Hoa – Bờ Hồ – Hàn Thuyên – Chợ Tây Thành -Bến xe phía Tây – Chợ Phú Thọ – Ngã tư Phú Sơn – Nhồi – Chợ Rừng Thông – Bệnh viện Đông Sơn – Ngã ba Cầu Thiều – Thị trấn Giắt (Triệu Sơn) – Bệnh viện Triệu Sơn – Sim – Hợp Lý và ngược lại.
 • Thời gian: 5h – 21h00
 • Giãn cách: 20 phút/chuyến

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply