Mẫu một đề thi trắc nghiệm +tự luận kế toán ngân hàng mới nhất hiện nay

Mẫu một đề thi trắc nghiệm +tự luận kế toán ngân hàng mới nhất hiện nay. Kế toán ngân hàng là việc thu thập và ghi chép, xử lý và phân tích các nghiệp vụ về kinh tế, tài chính, cũng như cung cấp các thông tin chính xác và cần thiết để phục vụ cho các hoạt động quản lý dòng tiền tại ngân hàng. Đề thi ngành kế toán ngân hàng sẽ giúp cho những bạn ứng tuyển vào ngân hàng làm quen được với những nghiệp vụ cơ bản về việc hạch toán các khoản tiền trong ngân hàng. Sau đây là một số câu hỏi trắc nghiệm kế toán ngân hàng mà Trung tâm Kế toán Hà Nội xin chia sẻ với các bạn.

 

Kế toán ngân hàng là gì?

Một cách tổng quan thì kế toán ngân hàng là việc thu thập và ghi chép, xử lý và phân tích các nghiệp vụ về kinh tế, tài chính, cũng như cung cấp các thông tin chính xác và cần thiết để phục vụ cho các hoạt động quản lý dòng tiền tại ngân hàng.

Bên cạnh đó, kế toán ngân hàng còn cung cấp các thông tin cần thiết về tài chính cho các doanh nghiệp hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật.

Bạn có nên làm kế toán ngân hàng?

Nhiều người hiện nay, đặc biệt là các bạn sinh viên mới ra trường thường mong muốn được làm kế toán tại một ngân hàng uy tín, nổi tiếng bởi lầm tưởng sẽ nhận được mức lương khủng, làm đẹp CV,… nhưng lại tìm hiểu không kỹ càng về những khó khăn, trở ngại sẽ phải gặp.

Phần câu hỏi tự luận:

Các ý kiến sau đúng hay sai? Giải thích

 

 1. Trường hợp nào NH hạch toán phân bổ thu nhập
 2. KH vãng lai không được sử dụng thanh toán qua NH
 3. Phí dịch vụ ngoại tệ luôn được NH thu bằng ngoại tệ
 4. Khi KH nộp UNC hợp lệ vào NH thì UNC luôn được NH thanh toán
 5. NH được quyền chuyển toàn bộ dư nợ tiêu chuẩn của KH sang nợ xấu nếu NH nhận được thông tin từ trung tâm tín dụng là KH có nợ xấu tại NHTM khác
 6. TGTK kỳ hạn không được rút trước hạn trong mọi trường hợp
 7. Khi KH có TKTG đề nghị cấp SEC thì NH xử lý như thế nào
 8. Gía trị của GTCG do NH phát hành khi trình bày trên CĐKT là giá trị thực khi phát hành
 9. Khi KH nộp số lượng tiền mặt lớn vào cuối ngày thì NH xử lý ntn?
 10. Tờ SEC được chắc chắn thanh toán khi đáp ứng được những yếu tố nào?
 11. Sau khi NH phân phối lợi nhuận vào quỹ dự phòng tài chính thì bảng CĐKT thay đổi ntn?
 12. Theo quyết định hiện nay nếu KH không trả nợ đúng hạn thì NH xử lý ntn?

Gợi ý trả lời

9.Khi KH nộp số lượng tiền mặt lớn vào cuối ngày thì NH xử lý ntn?
Có bạn nào trả lời được câu này không?
trích giáo trình KTNH trường mình (KinhCong)
trường hợp này ngân hàng thực hiện thu theo túi niêm phong, NH mở một tk cấp IV trong tk 1011 (1011x) để thu các khoản chưa kịp đếm hoặc còn đếm dở dang. Các túi niêm phong phải có chữ ký của người nộp tiền và chữ ký của ngân hàng. khi thu tiền từ túi nieme phong, NH chưa ghi Có vào tk cảu đơn vị mà chỉ ghi Có vào tk 4521-tiền đợi thanh toán, hôm sau với sự có mặt của người nộp tiền, NH mở túi niêm phong và kiểm đếm để ghi chính thức vào tk cảu khách hàng
Hạch toán: Nợ 1011- tiền mặt thu theo túi niêm phong
Có 4521- tiền giữ hộ & đợi thanh toán
trao biên lai nhận tiền (ghi rõ Thu theo túi niêm phong) cho người nộp tiền
Hôm sau kiểm đếm đủ tiền hạch toán
Nợ 1011- tiền mặt tại quỹ(số tiền hu đủ)
Có 4211- TGKH
đồng thời lập phiếu chuyển khoản và hạch toán
Nợ 4521- Tiền giữ hộ và đợi ttoán
Có 1011- tiền thu theo túi niêm phong
Thu lại biên lai thu tiền túi niêm phong và gửi bien lai thu tiền thay giấy báo Có cho khách hàng nộp tiền
12.Theo quyết định hiện nay nếu KH không trả nợ đúng hạn thì NH xử lý ntn?
TL:Nh sẽ chuyển nhóm nợ của KH tương ứng với thời gian quá hạn.
Xếp loại tín dụng của Kh có thể chia thành 5 nhóm:
Nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn
Nhóm 2: Nợ quá hạn dưới 10 ngày
Nhóm 3: Nợ quá hạn từ 10 đến 90 ngày
Nhóm 4: NQH từ 91 đến 180 ngày
Nhóm 5: NQH từ 181 đến 360 ngày
Nếu KH đã chuyển sang nhóm 5 mà NH k thu hồi vốn được thì NH sẽ tiến hành lập hồ sơ xử lý rủi ro, đưa ra ngoại bảng
10.Tờ SEC được chắc chắn thanh toán khi đáp ứng được những yếu tố nào?
TL: có đầy đủ chữ ký con dấu của đơn vị hưởng hoặc ủy nhiệm cho người thụ hưởng
5.NH được quyền chuyển toàn bộ dư nợ tiêu chuẩn của KH sang nợ xấu nếu NH nhận được thông tin từ trung tâm tín dụng là KH có nợ xấu tại NHTM khác
TL: Sai, vì dư nợ của KH đang đủ tiêu chuẩn, trừ trường hợp Kh trả nợ k đúng hạn thì NH mới tiến hành chuyển nhóm nợ tương ứng với từng thời kỳ quá hạn của KH

Phần đề thi trắc nghiệm

Câu 1:
Tăng giá trị bảo đảm tiền vay của ngân hàng luôn
a) Lớn hơn tổng giá trị nợ vay
b) Nhỏ hơn tổng giá trị nợ vay
c) Bằng tổng giá trị nợ vay

 Câu 2:
Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng
a) Được tất toán ngay khi tài khoản hết số dư
b) Được tất toán ngay khi tài khoản hết số dư 6 tháng không thấy họat động lại
c) Được tất toán ngay khi có yêu cầu của chủ tài khoản

Câu 3:
Các ngân hàng thương mại phải phân lọai nợ vay và trích lập dự phòng
a) Hàng tháng
b) Hàng quí
c) Hàng Năm
d) Câu a họăc b hoặc c tùy ngân hàng

Câu 4:
Để đảm bảo nguyên tắc nhất quán trong kỳ kế họach,ngân hàng:
a) Ngân hàng chỉ sử dụng phương pháp thực thu,thực chi lãi tiền vay,tiền gửi
b) Chỉ sử dụng phương pháp dư thu,dư chi lãi tiền vay,tiền gửi
c) Chỉ sử dụng phương pháp phân bổ thu nhập,phân bổ chi phí

Câu 5:
Ngân hàng phát hành giấy tờ có giá có chiết khấu,số tiền hạch toán vào tài khoán phát hành giấy tờ có giá là:
a) Mệnh giá
b) Mệnh giá trả lãi
c) Số tiền thực ngân hàng thu
d) Gía trị trường của giấy tờ có giá

Câu 6:
Tính trả lãi trước chỉ có thể được áp dụng cho
a) Mọi trường hợp huy đồng tiền gửi (tiết kiệm)
b) Chủ thể áp dụng cho các trường hợp ngân hàng phát hành giấy tờ có giá c) Cả a và b
d) Tất cả đều sai

Câu 7:
Khi huy động tiền gửi(tiết kiệm)có kỳ hạn,ngân hàng:

a) Đều phải tính và hạch tóan lãi phải trả
b) Không phải tính và hạch tóan lãi phải trả
c) Có trường hợp tính,có trường hợp không tính và hạch tóan lãi phải trả
d) Câu b va a đúng

Câu 8:
Khách hàng vay chủ động trả nợ trước hạn là biếu hiện của;
a) tốt
b) xấu
c) vừa tốt vừa xấu

d) câu a hoặc b

 Câu 9:
Ngân hàng giải ngân một khỏan cho vay bằng chuyển khỏan chuyển vào tài khỏan tiền gửi của người thụ hưởng không cùng một ngân hàng thì giá trị tổng kết bằng tài sản của ngân hàng sẽ:
a) không thay đổi
b) tăng lên
c) giảm đi
d) tất cả đều sai

Câu 10:
Ngân hàng giải ngân một khỏan cho vay bằng tiền mặt thì giá trị tổng kết bằng tài sản của ngân hàng sẽ:
a)không thay đổi
b)tăng lên
c)giảm đi
d)tất cả đều sai

Câu 11:
Hệ thống TKKT do BTC ban hành cho các DN nói chung ko thể áp dụng trong KT NHTM do hoạt động của NHTM có đặc điểm riêng:
a. Đúng
b. chưa xác định
c. sai

Câu 12:
Phân loại theo tính chất pháp lý của chứng từ thì chứng từ KTNH được phân loại
a, CT gốc, CT ghi sổ, CT TM, CTCK
b. CTCK, CTTM, CT khác
c, CT do KH lập, CT nội bộ của NH, CTTM, CTCK
d, CT gốc, CT ghi sổ
e, CT do KH lập, CT nội bộ của NH

Câu 13:
NH phát hành GTCG có phụ trội, giá bán của CT:
a. Nhỏ hơn mệnh giá CT
b. Chưa xác định mệnh giá CT
c. Lớn hơn mệnh giá CT d, Bằng mệnh giá CT

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply