Ôn thi ngân hàng 2020 – Tổng hợp một số câu hổi ôn thi giao dịch viên ngân hàng MSB

Ôn thi ngân hàng 2020 – Tổng hợp một số câu hổi ôn thi giao dịch viên ngân hàng MSB

Thi Tiếng Anh ,90′, chẵn lẻ, 5 câu:

1. Chọn từ đúng

2. Đọc đoạn văn rồi chọn câu trả lời đúng.

3. Chọn từ điền vào đoạn văn

4. Hoàn thành câu từ những từ cho sẵn

5. Cho một dạng câu sẵn rùi yêu cầu viết thành dạng khác.

Ôn thi ngân hàng 2020 - Tổng hợp một số câu hổi ôn thi giao dịch viên ngân hàng MSB
Ôn thi ngân hàng 2020 – Tổng hợp một số câu hổi ôn thi giao dịch viên ngân hàng MSB

Thi nghiệp vụ, 90′, chẵn lẻ, 20 câu:

– Trắc nghiệm: 16 câu; toàn kiến thức cơ bản, mà trong đấy tự nhiên lại có một câu hỏi AESAN có bao nhiêu thành viên? (8,9,10 hay 12?); Đáp án đúng là: 10 (Việt
Nam là thành viên thứ 10)

– Câu 17: Nêu khái niệm của ctừ KTNH? Phân loại?

– Câu 18: Một KH có sổ tiết kiêm kỳ hạn 1 tháng từ ngày 15/1/2009 đến ngày 15/2/2009,100 triệu đồng, lãi suất 10.5%/ năm (tính theo 360 ngày). Tính lãi suất của KH khi ngày 10/2/2009 KH đến xin rút sổ tiết kiệm, biết theo quy định của Ngân hàng số ngày thực gửi của KH =2/3 so với kỳ hạn trong hợp đồng thì được hưởng 80% lãi suất, nếu < 2/3 thì hưởng lãi suất ko kỳ hạn 3%/năm.

– Câu 19: Một khoản vay 100 triệu đồng, kỳ hạn 3 tháng từ 15/1/2009 đến 15/4/2009, lãi suất 10.5%/ năm (Tính theo 360 ngày) thu vào cuối kỳ. Trả gốc phân kỳ vào 30/1, 15/2,01/3, mỗi lần là 20 triệu đồng, số còn lại trả vào nốt vào ngày đáo hạn. Tính lãi phải thu của KH vào ngày 15/4/2009 .(KH trả đúng kỳ hạn)

– Câu 20: Bài tập về đổi tiền

Đề thi tín dụng ngân hàng Hàng Hải ngày 18/10/2009

1.Ngân hàng Hàng Hải thành lập năm nào?

2. Tỷ lệ tăng trưởng JDP năm 2008?

3. Ngân hàng cho vay đầu tư chứng khoán với tỷ lệ bao nhiêu % vốn tự có?

4. Trong incoterm 2000 thì EXW là gì?

5. Lợi ích của việc đa dạng hóa đàu tư?

6. Giá trị trên bảng cân đối kế toán thường dự trên?

 1. Giá trị hiện tại
 2. Chi phí lịch sử
 3. Giá trị thị trường
 4. Khả năng sinh lợi

7. Khi công ty trả lãi cổ tức ,bảng cân đối kế toán sẽ bị ảnh hương như thế nào?

8. Một thư tín dụng L/C có hiệu lực từ khi nào?

9. Thư tín dụng L/C là gì?

10. Để kiềm chế lạm phát ngân hàng cần làm gì?

 1. Tăng chiết khấu lãi suất
 2. Giảm chiết khấu lãi suất
 3. Nới lỏng tín dụng

11. Khi mở thư tín dụng L/C cho khách hàng nhập khẩu, ngân hàng mở l/c đã?

12. Những tổ chức tài chính nào là tổ chức tín dụng?

13. Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối được quyết định cho khách hàng vay là người cư trú vay vốn bằng ngoại tệ với nhu cầu vốn như thế nào?

14. Tổ chức tài chính khác tổ chức tín dụng ở điểm nào?

15. Các đối tượng ngân hàng nhà nước cấm không cho vay?tại sao?

Đề thi nghiệp vụ thẻ NH Hàng Hải tháng 10 năm 2009

Có 20 câu trắc nghiệm, một câu bài tập và một câu lý thuyết

Tuyệt nhiên không có câu nào hỏi về nghiệp vụ thẻ và marketing ngân hàng.

+ EXW là gì?

 1. Giá nhập khẩu bao gồm phí vận chuyển
 2. Giá nhập khẩu trần
 3. Giá nhập khẩu bao gồm phí vận chuyển, bến bãi, thuế nhập khẩu..

+ GDP 2008 là bao nhiêu: 5,23 6,23 7,23 8,23

+ Ngân hàng nhà nước làm gì để kiềm chế lạm phát:

 1. Tăng chiết khấu lãi
 2. Giảm chiết khẩu lãi
 3. Tăng và giảm chiết khấu lãi

+ Ngân hàng thương mại được tham gia thị trường chứng khoán bao nhiêu

 1. 20% vốn điều lệ
 2. 20% vốn tự có
 3. ……

+ Khi công ty trả lãi cổ tức, bảng cân đối kế toán sẽ bị ảnh hưởng như thế nào

 1. Tài sản có và vốn chủ sở hữu không thay đổi
 2. Tài sản có giảm và vốn chủ sử hữu tăng
 3. Tài sản có và tài sản nợ giảm
 4. Tài sản có và vốn chủ sở hữu giảm

+ Ngân hàng thương mại được chi trả lại suất cao hơn lãi suất cơ bản là bao nhiêu

 1. Lãi suất cao hơn lãi suất cơ bản
 2. 150 %
 3. Không hạn chế
 4. ………..

+ Ngân hàng Hàng hải thành lập năm nào?

 1. 1990
 2. 1991
 3. 1992
 4. 1993

+ FIFO là gi?

+ Lợi ích của việc đa dạng hoá đầu tư là

 1. Giảm độ rủi ro của tập hợp các tài sản đầu tư
 2. Tăng tỷ suất lợi nhuận dự kiến trên mỗi tài sản
 3. Giảm độ rủi ro của mỗi tài sản
 4. Tăng tỷ suất lợi nhuận của tập hợp các tài sản
 5. Tất cả đều sai
 6. Tất cả đều đúng

Bài tiếng Anh dài 4 trang. 20 câu trắc nghiệm, kiến thức cơ bản thôi, không khó lắm (40 điểm).

Một bài đọc hiểu, năm câu chọn phương án đúng nhất – cũng dễ luôn (20 điểm).

Một bài điền từ từ những từ cho sẵn vào bài đọc hiểu, 15 câu, bài này rất dễ nhầm

(30 điểm). Một bài dịch khá dài từ tiếng Anh sang tiếng Việt (về tiền gửi và tài khoản tiết kiệm) (10 điểm) Bạn nào tiếng Anh lơ tơ mơ thì bài này khá khoai đó. Một đề thi tuyển Kế toán ngân hàng (không rõ của NH nào )

1) Tăng giá trị bảo đảm tiền vay của ngân hàng luôn

A) lớn hơn tổng giá trị nợ vay

B) nhỏ hơn tổng giá trị nợ vay

C) bằng tổng giá trị nợ vay

D) câu a hoặc c

2) Tài khỏan tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng

A) Được tất tóan ngay khi tài khỏan hết số dư

B) Được tất tóan ngay khi tài khỏan hết số dư 6 tháng không thấy họat động lại

C) Được tất tóan ngay khi có yêu cầu của chủ tài khỏan

3) Các ngân hàng thương mại phải phân lọai nợ vay và trích lập dự phòng

A) Hàng tháng

B) Hàng quí

C) Hàng Năm

D) Câu a họăc b hoặc c tùy ngân hàng

4) Để đảm bảo nguyên tắc nhất quán trong kỳ kế họach,ngân hàng:

A) Ngân hàng chỉ sử dụng phương pháp thực thu,thực chi lãi tiền vay,tiền gửi

B) Chỉ sử dụng phương pháp dư thu,dư chi lãi tiền vay,tiền gửi

C) Chỉ sử dụng phương pháp phân bổ thu nhập,phân bổ chi phí

D) Sử dụng đồng thời cả 3 phương pháp trên

5) Ngân hàng phát hành giấy tờ có giá có chiết khấu,số tiền hạch tóan vào tài

khóan phát hành giấy tờ có giá là:

A) Mệnh giá

B) Mệnh giá trả lãi

C) Số tiền thực ngân hàng thu

D) Gía trị trường của giấy tờ có giá

6) Tính trả lãi trước chỉ có thể được áp dụng cho

A) Mọi trường hợp huy đồng tiền gửi (tiết kiệm)

B) Chủ thể áp dụng cho các trường hợp ngân hàng phát hành giấy tờ có giá

C) Cả a và b

D) Tất cả đều sai

7) Khi huy động tiền gửi(tiết kiệm)có kỳ hạn,ngân hàng:

A) Đều phải tính và hạch tóan lãi phải trả

B) Không phải tính và hạch tóan lãi phải trả

C) Có trường hợp tính,có trường hợp không tính và hạch tóan lãi phải trả

D) Câu b va a đúng

8) Khách hàng vay chủ động trả nợ trước hạn là biếu hiện của:

A) tốt

B) xấu

C) vừa tốt vừa xấu

D) câu a hoặc b

9) Ngân hàng giải ngân một khỏan cho vay bằng chuyển khỏan chuyển vào tài khỏan tiền gửi của người thụ hưởng không cùng một ngân hàng thì giá trị tổng kết bằng tài sản của ngân hàng sẽ:

A) không thay đổi

B) tăng lên

C) giảm đi

D) tất cả đều sai

10) Ngân hàng giải ngân một khỏan cho vay bằng tiền mặt thì giá trị tổng kết bằng tài sản của ngân hàng sẽ:

A) không thay đổi

B) tăng lên

C) giảm đi

D) tất cả đều sai

Xem thêm tài liệu ôn thi ngân hàng khác tại đây : https://ngolongnd.net/tuyen-cong-chuc/ngan-hang

Đọc nhiều tuần qua: