Đề thi tín dụng vào ngân hàng Agribank + tài liệu ôn thi tín dụng ngân hàng

Đề thi tín dụng vào ngân hàng Agribank . tổng hợp các bài tập và tài liệu ôn thi Agribank mới nhất hiện nay gửi các bạn ôn thi Agribank

Đề thi tín dụng vào ngân hàng Agribank
Đề thi tín dụng vào ngân hàng Agribank

Đề thi tín dụng vào ngân hàng Agribank

Câu 1: Trắc nghiệm: chọn đáp án đúng nhất ( 3.5đ)

1.1 Loại hàng trong kho nào dưới đây là đối tượng tài trợ của ngân hàng ?
a/Hàng của doanh nghiệp, chất lượng tốt, tiêu thụ đúng kế hoạch
b/Hàng gửi của DN xong tồn kho đã lâu, chậm tiêu thụ
c/ Hàng DN khác gửi bán
Các nhóm 1 (a,c)
Nhóm 2(a)
1.2 Trong việc chấp nhận tài sản thế chấp, nhóm yếu tố nào sau đây được coi là quan trọng nhất

a/ Có đầy đủ giấy tờ hợp pháp chứng nhận quyền sở hữu ( hoặc quyền sử dụng lâu dài)
b/ Tài sản đó khó có thể di chuyển
c/ Tài sản đó do NH có thể giám sát quá trình sử dụng
d/ Tài sản đó có tính thanh khoản cao
1 ( a b c ) 2 ( a b d ) 3 ( a c d)
1.3 Trong hoạt động ngân hàng thương mại nên :

a/ chỉ sử dụng nguồn trung và dài hạn để cho vay trung và dài hạn
b/ Chỉ sử dụng nguồn ngắn hạn để cho vay ngắn hạn
c/ Sử dụng 1 phần nguồn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn
1.4 Trong kỳ, hội đồng quản trị công ty quyết định tăng vốn điều lệ thông qua việc góp bằng tiền mặt của các cổ đông. Khi chưa thu tiền, công ty tiến hành hạch toán tăng vốn chủ sở hữu đồng thời hạch toán vào tài khoản các khoản phải thu nội bộ. Theo a/chị. Việc hạch toán như vậy :

a/ đúng
b/ sai
1.5 Khi tính toán khả năng trả GỐC của một dự án, NH có thể lấy :
a/ Toàn bộ lợi nhuận của dự án
b/Toàn bộ lợi nhuận và khấu hao của dự án
c/ Toàn bộ lợi nhuận và khấu hao của dự án cũng như của DN có dự án
Câu 2 : bài tập 3.5điểm

Ngân hàng A đang xem xét một dự án sau :
1/ Tổng vốn đầu tư ban đầu của dự án : 200 triệu : trong đó đầu tư tài sản cố định 180tr, tài sản lưu động 20 tr
2/ Dự tính vay ngân hàng 80 tr để mua sắm máy móc, gốc vay sẽ được hoàn trả đều trong 4 năm, bắt đầu vào cuối năm thứ 1, lãi suất cố định 10%/năm

3/Dự án dự tính kéo dài trong 5 năm, tạo doanh thu từ năm thứ 1
4/ Doanh thu ước tính trung bình hàng năm là 90 tr, chi phí nguyên nhiên vật liệu, tiền công, quản lý… ( chưa kể khấu hao và trả lãi khoản vay ) là 20tr hàng năm
5/ Khấu hao tài sản theo phương pháp trung bình
6/Thuế thu nhập : 30% thu nhập trước thuế
7/ giá trị thanh lý của các tài sản khi dự án kết thúc coi như bằng 0
Yêu cầu : Ngân hàng có nên cho vay không nếu dựa vào chỉ tiêu NPV ? Biết rằng NH sử dụng lãi suất cho vay làm lãi suất chiết khấu
Câu 3 : ( 3 đ)
Trình bày nguyên tắc chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá của NHNo VN đối với khách hàng? Điều kiện giấy tờ có giá được nhận chiết khấu, tái chiết khấu ?

 

Câu 1:
Công ty may mặc Việt Hà chuyên mua vải về gia công thành hàng may sẵn và xuất bán cho các công ty thương mại trong nước. Theo hợp đồng cung cấp vải nguyên liệu cho công ty thì ngay khi ký hợp động, công ty phải cung ứng cho bên bán 30% giá trị hợp đồng, 15 ngày sau đó công ty nhận vải và thanh toán toàn bộ số tiền còn lại. Công ty sản xuất theo dây chuyền công nghệ và hoàn thành lô hàng xuất bán trong vòng 45 ngày. Theo hợp đồng bán hàng đã ký bên mua sẽ thanh toán cho công ty 50% giá trị hàng bán ngay khi nhận hàng, 50% còn lại được trả chậm trong vòng 30 ngày.
Yêu cầu:
1. Phân tích các giai đoạn trong chu kỳ ngân quỹ, tư đó xác định thời hạn cho vay tối đa nếu ngân hàng chấp nhận tài trợ cho công ty theo phương thức cho vay từng lần. Giả thuyết trong giai đoạn đầu, công ty được trả chậm tiền mua vải trong 20 ngày kể từ khi bắt đầu sản xuất (mọi yếu tố còn lại không đổi) thì chu kỳ ngân quỹ và thời gian cho vay có thay đổi không? Cho biết số cụ thể.
2. Hãy dự kiến rủi ro có thể xảy ra khiến cho công ty chậm/không trả gốc và lãi như cam kết trong hợp đồng.
3. Đề xuất những biện pháp ngăn chặn các rủi ro nói trên.
Câu 2:
Công ty Hoà Bình có nhu cầu vay ngân hàng 5 tỷ đồng để thi công công trình trúng thầu (công trình được đầu tư bằng vốn ngân sách).
Thời gian đề nghị vay 7 tháng, kể từ 6/2006, lãi suất 1,25%/tháng. Giá trị hợp đồng công ty nhận thầu 5 tỷ, thời gian thực hiện hợp đồng từ
tháng 4 đến tháng 9/2007, giá trị thanh toán lần đầu là 50%.
Biết rằng:
– Công ty dùng vốn tự có và vốn bên A ứng để dự trữ gối đầu.
– Đơn vị không sử dụng máy móc để thi công.
Yêu cầu:
Với điều kiện trên, bạn hãy tính mức cho vay tối đa và thời hạn cho vay tối đa? Tại sao quyết định như vậy?

 

Câu 1:
Công ty may mặc Việt Hà chuyên mua vải về gia công thành hàng may sẵn và xuất bán cho các công ty thương mại trong nước. Theo hợp đồng cung cấp vải nguyên liệu cho công ty thì ngay khi ký hợp động, công ty phải cung ứng cho bên bán 30% giá trị hợp đồng, 15 ngày sau đó công ty nhận vải và thanh toán toàn bộ số tiền còn lại. Công ty sản xuất theo dây chuyền công nghệ và hoàn thành lô hàng xuất bán trong vòng 45 ngày. Theo hợp đồng bán hàng đã ký bên mua sẽ thanh toán cho công ty 50% giá trị hàng bán ngay khi nhận hàng, 50% còn lại được trả chậm trong vòng 30 ngày.
Yêu cầu:
1. Phân tích các giai đoạn trong chu kỳ ngân quỹ, tư đó xác định thời hạn cho vay tối đa nếu ngân hàng chấp nhận tài trợ cho công ty theo phương thức cho vay từng lần. Giả thuyết trong giai đoạn đầu, công ty được trả chậm tiền mua vải trong 20 ngày kể từ khi bắt đầu sản xuất (mọi yếu tố còn lại không đổi) thì chu kỳ ngân quỹ và thời gian cho vay có thay đổi không? Cho biết số cụ thể.
2. Hãy dự kiến rủi ro có thể xảy ra khiến cho công ty chậm/không trả gốc và lãi như cam kết trong hợp đồng.
3. Đề xuất những biện pháp ngăn chặn các rủi ro nói trên.
Câu 2:
Công ty Hoà Bình có nhu cầu vay ngân hàng 5 tỷ đồng để thi công công trình trúng thầu (công trình được đầu tư bằng vốn ngân sách).
Thời gian đề nghị vay 7 tháng, kể từ 6/2006, lãi suất 1,25%/tháng. Giá trị hợp đồng công ty nhận thầu 5 tỷ, thời gian thực hiện hợp đồng từ
tháng 4 đến tháng 9/2007, giá trị thanh toán lần đầu là 50%.
Biết rằng:
– Công ty dùng vốn tự có và vốn bên A ứng để dự trữ gối đầu.
– Đơn vị không sử dụng máy móc để thi công.
Yêu cầu:
Với điều kiện trên, bạn hãy tính mức cho vay tối đa và thời hạn cho vay tối đa? Tại sao quyết định như vậy?

 

Tài liệu ôn thi tín dụng ngân hàng:

Download [133.00 KB]

Vui lòng chờ, tài liệu sẽ được tải sau 5 giây

Đọc nhiều tuần qua: