Cắc chặn spam trên tường Facebook

Ngăn comment lừa đảo, bậy bạ trong facebook trên tường Facebook Hiện nay những comment quảng cáo, chửi bậy, hoặc lừa đảo đang có rất nhiều ở trên các fanpage facebook, để ngăn tính trạng đó, các bạn nên blog một số từ khóa lừa đảo trong fanpage, các bạn chỉ cần làm theo cách sau:
 
Bạn vào Chỉnh sửa trang (Edit Page)
 
Chỉnh sửa thiết đặt (edit setting),
 
Ở mục Kiểm duyệt trang (Page Moderation) (mục thứ 5 từ dưới lên) trong đó có nói là ‘Bài đăng có chứa các từ sau sẽ bị chặn’,
 
Sau đó bạn ghi vào đó là: Viettel,Thẻ nạp, đm .. (hoặc ghi thêm những từ trong tin rác này hay có như ‘Chương trình’ hay
 
‘Khuyến mãi’, nạp thẻ viettel, v.v….) mỗi từ bạn ngăn cách bằng 1 dấy phẩy.

Sau khi cài đặt như trên, những tin rác lừa đảo hoặc comment bậy bạ chứa các từ khóa bạn đã cấm lập tức sẽ tự động bị ẩn.

Bạn có thể chặn, bỏ chặn hoặc báo cáo tin nhắn từ Trang của một người sáng tạo nội dung là spam. Để thực hiện, bạn cần sử dụng máy tính vì chức năng này chưa có trên thiết bị di động.

 

Cách chặn tin nhắn:

 1. Nhấp vào Trang trong bảng điều khiển bên trái
 2. Chọn Trang
 3. Nhấp vào Hộp thư trong bảng điều khiển bên trái bên dưới menu thả xuống tên Trang
 4. Nhấp vào bất kỳ đoạn chat nào
 5. Nhấp vào Xem thêm trong các tùy chọn Chat
 6. Nhấp vào Cấm trên Trang

Bạn sẽ thấy thông báo trong chuỗi tin nhắn cho biết chuỗi tin nhắn này đã bị chặn.

 

Cách bỏ chặn chuỗi tin nhắn bạn đã chặn:

 1. Nhấp vào Trang trong bảng điều khiển bên trái
 2. Chọn Trang
 3. Nhấp vào Hộp thư trong bảng điều khiển bên trái bên dưới menu thả xuống tên Trang
 4. Nhấp vào bất kỳ đoạn chat nào
 5. Nhấp vào Xem thêm trong các tùy chọn Chat
 6. Nhấp vào Cho hoạt động lại trên Trang?

Bạn sẽ thấy thông báo trong chuỗi tin nhắn cho biết chuỗi tin nhắn này đã được bỏ chặn.

 

Bạn có thể chuyển một chuỗi tin nhắn đến thư mục Spam để tắt chuỗi tin nhắn đó. Cách chuyển chuỗi tin nhắn đến thư mục Spam:

 1. Nhấp vào Trang trong bảng điều khiển bên trái
 2. Chọn Trang
 3. Nhấp vào Hộp thư trong bảng điều khiển bên trái bên dưới menu thả xuống tên Trang
 4. Nhấp vào bất kỳ đoạn chat nào
 5. Nhấp vào Chuyển đến thư mục Spam hoặc biểu tượng trong các tùy chọn Chat bên cạnh tên đoạn chat

 

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);