Các kích thước ảnh trong Photoshop

Các kích thước ảnh trong Photoshop. Đồ họa Photoshop hỗ trợ các công cụ chỉnh sửa kích thước ảnh rất tốt và chi tiết cho mọi yêu cầu của bạn. Trong bài viết dưới đây Ngolongnd sẽ giới thiệu với các bạn về kích thước của ảnh trên photoshop. Bắt đầu nào!

Các kích thước ảnh trong Photoshop
Các kích thước ảnh trong Photoshop

Các kích thước ảnh trong Photoshop

Kích thước pixel đo tổng số pixel dọc theo chiều rộng và chiều cao của hình ảnh. Độ phân giải là độ mịn của chi tiết trong hình ảnh bitmap và được đo bằng pixel trên inch (ppi). Càng nhiều pixel trên inch, độ phân giải càng lớn. Nói chung, hình ảnh có độ phân giải cao hơn sẽ tạo ra chất lượng hình ảnh in tốt hơn.

Trừ khi hình ảnh được lấy mẫu lại (resampled), lượng dữ liệu hình ảnh sẽ không đổi khi bạn thay đổi kích thước hoặc độ phân giải in. Ví dụ: nếu bạn thay đổi độ phân giải của một tệp, chiều rộng và chiều cao của tệp đó sẽ thay đổi tương ứng để duy trì cùng một lượng dữ liệu hình ảnh.

Trong Photoshop, bạn có thể thấy mối quan hệ giữa kích thước hình ảnh và độ phân giải trong hộp thoại Image Size (chọn Image>  Image Size ). Bỏ chọn Hình ảnh lấy mẫu vì bạn không muốn thay đổi lượng dữ liệu hình ảnh trong ảnh của mình. Sau đó, thay đổi chiều rộng, chiều cao hoặc độ phân giải. Khi bạn thay đổi một giá trị, hai giá trị còn lại cũng thay đổi theo. Với tùy chọn Resample Image được chọn, bạn có thể thay đổi độ phân giải, chiều rộng và chiều cao của hình ảnh để phù hợp với nhu cầu in ấn hoặc trên màn hình của bạn.

Kích thước pixel bằng kích thước tài liệu (đầu ra) nhân với độ phân giải.
Kích thước pixel bằng kích thước tài liệu (đầu ra) nhân với độ phân giải.

Kích thước pixel bằng kích thước tài liệu (đầu ra) nhân với độ phân giải.

A. Kích thước và độ phân giải gốc  B. Giảm độ phân giải mà không thay đổi kích thước pixel (không lấy mẫu lại)  C. Giảm độ phân giải ở cùng kích thước tài liệu sẽ giảm kích thước pixel (lấy mẫu lại). 

Hiển thị nhanh kích thước hình ảnh hiện tại

Nếu bạn muốn nhanh chóng hiển thị kích thước hình ảnh hiện tại của tài liệu, hãy sử dụng hộp thông tin ở cuối cửa sổ tài liệu.

Định vị con trỏ trên hộp thông tin tệp và giữ chuột.

Xác định độ phân giải được đề xuất cho hình ảnh

Nếu bạn định in hình ảnh của mình bằng màn hình bán sắc, phạm vi độ phân giải hình ảnh phù hợp phụ thuộc vào tần số màn hình của thiết bị đầu ra của bạn. Photoshop có thể xác định độ phân giải hình ảnh được đề xuất dựa trên tần suất màn hình của thiết bị đầu ra của bạn.

Ghi chú:

Nếu độ phân giải hình ảnh của bạn lớn hơn 2,5 lần kích thước màn hình, một thông báo cảnh báo sẽ xuất hiện khi bạn cố in hình ảnh. Điều này có nghĩa là độ phân giải hình ảnh cao hơn mức cần thiết cho máy in. Lưu bản sao của tệp, sau đó giảm độ phân giải.
 • Chọn Hình ảnh> Kích thước Hình ảnh .
 • Nhấp vào Tự động.
 • Đối với Màn hình, hãy nhập tần số màn hình cho thiết bị đầu ra. Nếu cần, hãy chọn một đơn vị đo lường khác. Lưu ý rằng giá trị màn hình chỉ được sử dụng để tính độ phân giải hình ảnh, không dùng để thiết lập màn hình để in.
Đối với Chất lượng, hãy chọn một tùy chọn:

 Bản nháp

Tạo ra độ phân giải giống với tần số màn hình (không thấp hơn 72 pixel mỗi inch).

Tốt

Tạo ra độ phân giải gấp 1,5 lần tần số màn hình.

 Tốt nhất

Tạo ra độ phân giải gấp 2 lần tần số màn hình.

Xem kích thước in trên màn hình

 • Làm một điều trong số sau đây:

   

  • Chọn Xem> Kích thước In.

  • Chọn công cụ Bàn tay hoặc công cụ Thu phóng và nhấp vào Kích thước In trong thanh tùy chọn.

   Hình ảnh được hiển thị lại ở kích thước in gần đúng của nó, như được chỉ định trong vùng Kích thước Tài liệu của hộp thoại Kích thước Hình ảnh . Kích thước và độ phân giải của màn hình ảnh hưởng đến kích thước in trên màn hình. 

  Ghi chú:

  Lệnh Print Size không khả dụng trong phiên bản Creative Cloud.

Sponsored Links:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);