Cách tạo bài viết liên quan trên blogspot- mới nhất 2014 – phù hợp với mọi template

Sau một thời gian lần mò rất nhiều, mình đã tìm ra cách tạo bài viết liên quan trong blogspot mà không cần dùng đến linkwithin  mà chỉ dùng code, không ảnh hưởng đến tốc độ load trang.Các bạn cần lưu ý là không phải theo hướng dẫn như trên mạng là tìm phần footer hoặc body post, mà phải làm như video mà mình post dưới đây thì mới phù hợp với mọi template.
B1: như mọi hướng dẫn khác, tìm thẻ head (xem video rồi làm nhé)
B2: xem mã chân trang _(theo dõi kĩ video đoạn này) để tìm đúng phần cần dán code.Chúc các bạn thành công. Các bạn xem code ở đây nhé:
Link googledriver

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply