Tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng lên ngạch chuyên viên và tương đương (Đầy đủ chi tiếp file trực tiếp)

Tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2015

Danh mục tài liệu chuyên ngành:

An toàn vệ sinh thực phẩm.xls

Chăn nuôi Thú y.xls

Công nghiệp.xls

Cải cách hành chính.xls

Dân số KHH Gia đình.xls

Dược.xls

Lao động thương binh và XH.xls

Phát triển nông thôn.xls

Quản lý đất đai.xls

Thương mại – QLTT.xls

Tài chính.xls

Van hoa.xls

Văn phòng.xls

Xây dựng.xls

Ngân hàng câu hỏi chuyên ngành phục vụ thi trắc nghiệm

An toàn VS thực phẩm.xls

Chăn nuôi thú y.xls

Công nghiệp.xls

Cải cách hành chính.xls

Dan so-KHHGD.xls

Dược.xls

LĐTB và xã hội.xls

Phát triển nông thôn.xls

Quản lý đất đai.xls

Thương mại – QLTT.xls

Tài chính.xls

Văn hóa.xls

Văn phòng.xls

Xây dựng.xls

Tài liệu môn kiến thức chung

Tai lieu mon Kien thuc chung.pdf

Tài liệu Môn Tiếng Anh

Ngân hàng câu hỏi môn tiếng Anh.M.pdf

Tài liệu Môn Tin học

Module 1.pdf

Module 2.pdf

Module 3.pdf

Module 4.pdf

Module 5.pdf

Module 6.pdf

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply