Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tuyển nhân sự 2019

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tuyển nhân sự 2019.Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia có nhu cầu tuyển dụng 04 cán bộ hợp đồng. Cụ thể như sau:

 

 

1. Cán bộ quản lý khoa học: 01

 
Vị trí tuyển dụng Cán bộ  quản lý khoa học
Thời gian làm việc Toàn thời gian
Địa điểm làm việc 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Số lượng cần tuyển 01 người
Mô tả công việc – Quản lý/theo dõi đề tài thuộc các chương trình tài trợ của Quỹ (nghiên cứu cơ bản, hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ Quốc gia, các chương trình hợp tác song phương,…) trong lĩnh vực Toán học (hoặc ngành được phân công), bao gồm:

 
+ Chuẩn bị tài liệu và tổ chức các phiên họp của HĐKH ngành đánh giá xét chọn, đánh giá định kỳ và đánh giá nghiệm thu đề tài;
+ Chuẩn bị hồ sơ và ký hợp đồng với các đề tài được đề nghị tài trợ;
+ Theo dõi tiến độ thực hiện các đề tài và xử lý các đề nghị thay đổi có liên quan trong quá trình thực hiện các đề tài;
+ Xử lý các hồ sơ đề nghị tài trợ thuộc Chương trình Hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN Quốc gia;
+ Tham gia các công việc có liên quan đến lĩnh vực được phân công quản lý/theo dõi
+ Báo cáo các công việc định kỳ hoặc theo yêu cầu;
– Xây dựng, triển khai thực hiện, góp ý sửa đổi các mẫu biểu, quy trình thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
– Trợ giúp Trưởng phòng trong việc thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thực hiện chức năng của Phòng
Quyền lợi được hưởng Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ với người lao động theo Luật

 
Lao động Việt Nam (BHXH, BH Y tế…)
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực bản thân.
Yêu cầu trình độ – Tốt nghiệp đại học hệ chính quy khối ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật từ loại khá trở lên; Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Toán, Tin

 
– Ngoại ngữ: Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 3 (B1) hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ GDĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên hoặc tương đương);
– Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, ưu tiên ứng viên sử dụng các phần mềm liên quan đến thống kê.
Yêu cầu khác – Kỹ năng: giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và phối hợp làm việc nhóm.

 
– Ưu tiên ứng viên có trình độ thạc sỹ trở lên, tốt nghiệp loại giỏi hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý khoa học và công nghệ
Hồ sơ (bản mềm) – Đơn xin việc (ghi rõ vị trí ứng tuyển)

 
–  Bản scan bằng tốt nghiệp, bảng điểm đại học và chứng chỉ  liên quan
–  Bản tóm tắt lý lịch (CV) mô tả quá trình học tập, làm việc và kỹ năng cá nhân
Hạn nộp hồ sơ 20/5/2019
Địa chỉ nhận hồ sơ Quỹ Phát triển khoa học công nghệ – địa chỉ số 39, Trần Hưng Đạo, Hoàn kiếm, Hà Nội.

 
Hồ sơ được gửi đến địa chỉ email: duongthuy@most.gov.vn
Thông tin liên hệ: Dương Thị Thúy – 02439367750 máy lẻ 601


2. Cán bộ quản lý tín dụng và quản lý khoa học: 01

 
Vị trí tuyển dụng Cán bộ quản lý tín dụng và quản lý khoa học
Thời gian làm việc Toàn thời gian
Địa điểm làm việc 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Số lượng cần tuyển 01 người
Mô tả công việc –      Thực hiện công việc liên quan đến quản lý tín dụng bao gồm:

 
+     Kiểm tra, theo dõi, thực hiện thủ tục thẩm định hồ sơ xin vay vốn;
+     Tổ chức họp Hội đồng tư vấn;
+     Soạn thảo hợp đồng tín dụng và hoàn thiện các thủ tục  đảm bảo (tài sản thế chấp, ký quỹ, bảo lãnh….) trước khi trình ký hợp đồng tín dụng; thực hiện thủ tục giải ngân;
+     Kiểm tra theo dõi trong quá trình vay vốn để có những đề xuất kịp thời (về giải ngân, sử dụng vốn sai mục đích…..)
+     Đề xuất các phương án xử lý nợ quá hạn.
– Thực hiện quản lý theo dõi các đề tài do Quỹ tài trợ, tổ chức
– Xây dựng, triển khai thực hiện, góp ý sửa đổi các mẫu biểu, quy trình thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
– Trợ giúp Trưởng phòng trong việc thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thực hiện chức năng của Phòng.
Quyền lợi được hưởng –   Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ với người lao động theo Luật

 
Lao động Việt Nam (BHXH, BH Y tế…)
–   Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
–   Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực bản thân.
Yêu cầu trình độ –   Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế,… từ loại khá trở lên;

 
–   Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 3 (B1) hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ GDĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
–  Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Yêu cầu khác – Kỹ năng: giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và phối hợp làm việc nhóm

 
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong hoạt động tín dụng; có kinh nghiệm về quản lý khoa học trong các tổ chức nghiên cứu, có hiểu biết về luật học; những người có trình độ thạc sỹ trở lên hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi;
Hồ sơ (bản mềm) –   Đơn xin việc (Ghi rõ vị trí ứng tuyển)

 
–   Bản scan bằng tốt nghiệp và chứng chỉ liên quan
– Bản tóm tắt lý lịch (CV) mô tả quá trình học tập, làm việc và kỹ năng cá nhân
Hạn nộp hồ sơ 20/5/2019
Địa chỉ nhận hồ sơ Quỹ Phát triển khoa học công nghệ – địa chỉ số 39, Trần Hưng Đạo, Hoàn kiếm, Hà Nội.

 
Hồ sơ được gửi đến địa chỉ email: duongthuy@most.gov.vn
Thông tin liên hệ: Dương Thị Thúy – 02439367750 máy lẻ 601
 

3. Cán bộ Tổng hợp: 01

 
Vị trí tuyển dụng Cán bộ Tổng hợp
Thời gian làm việc Toàn thời gian
Địa điểm làm việc 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Số lượng cần tuyển 01 người
Mô tả công việc – Khai thác, phân tích và tổng hợp dữ liệu về tình hình hoạt động của cơ quan; theo dõi tiến độ thực hiện công việc của các Phòng ban trong cơ quan; xây dựng báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động của cơ quan định kỳ, đột xuất;

 
– Đánh giá kết quả và tính hiệu quả của hoạt động của cơ quan theo từng giai đoạn, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động;
– Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin, quy trình, mẫu biểu liên quan đến công tác tổng hợp;
– Phối hợp xây dựng kế hoạch hoạt động của cơ quan;
– Trợ giúp Trưởng phòng thực hiện các nghiệp vụ khác liên quan tới nhiệm vụ, chức năng của Phòng.
Quyền lợi được hưởng –  Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ với người lao động theo Luật

 
Lao động Việt Nam (BHXH, BH Y tế…)
–  Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
–  Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực bản thân.
Yêu cầu trình độ Tốt nghiệp đại học hệ chính quy khối ngành Hệ thống thông tin quản lý, Kế toán – Tài chính.

 
– Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 3 (B1) hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ GDĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên hoặc tương đương);
– Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, (ưu tiên ứng viên sử dụng các phần mềm liên quan đến thống kê.)
Yêu cầu khác – Có khả năng giao tiếp tốt;

 
– Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý khoa học và công nghệ
Hồ sơ (bản mềm) –   Đơn xin việc (Ghi rõ vị trí ứng tuyển)

 
–   Bản scan bằng tốt nghiệp  và chứng chỉ liên quan
– Bản tóm tắt lý lịch (CV) mô tả quá trình học tập, làm việc và kỹ năng cá nhân
Hạn nộp hồ sơ 20/5/2019
Địa chỉ nhận hồ sơ Quỹ Phát triển khoa học công nghệ – địa chỉ số 39, Trần Hưng Đạo, Hoàn kiếm, Hà Nội.

 
Hồ sơ được gửi đến địa chỉ email: duongthuy@most.gov.vn
Thông tin liên hệ: Dương Thị Thúy – 02439367750 máy lẻ 601
 
 

4. Cán bộ Công nghệ thông tin

 
Vị trí tuyển dụng Cán bộ Công nghệ thông tin
Thời gian làm việc Toàn thời gian
Địa điểm làm việc 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Số lượng cần tuyển 01 người
Mô tả công việc –   Tham gia thực hiện xây dựng, triển khai, phát triển các hệ thống quản lý, Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, Chính phủ điện tử của Quỹ.

 
–   Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận CNTT thực hiện  phân tích, thiết kế, lập trình các hệ thống quản lý trực tuyến có số lượng người dùng lớn; hỗ trợ người dùng.
Quyền lợi được hưởng –   Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ với người lao động theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BH Y tế…)

 
–   Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
–   Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực bản thân.
Yêu cầu trình độ Tốt nghiệp đại học/Sinh viên tốt nghiệp năm 2019 hệ chính quy khối ngành Công nghệ thông tin, Toán Tin, Điện tử viễn thông,….
Yêu cầu khác –   Có kiến thức cơ bản về lập trình, sử dụng thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình: C/C++/Java/PHP….

 
–   Ưu tiên các ứng viên có khả năng làm việc liên quan đến PHP/MySQL, JS/JQuery /AJAX, các framework liên quan đến quản trị nội dung
Hồ sơ (bản mềm) –   Đơn xin việc (Ghi rõ vị trí ứng tuyển)

 
–   Bản scan bằng tốt nghiệp (đối với người đã tốt nghiệp) / bảng điểm đại học (đối với sinh viên năm cuối) và chứng chỉ liên quan
–   Bản tóm tắt lý lịch (CV) mô tả quá trình học tập, làm việc và kỹ năng cá nhân
Hạn nộp hồ sơ Ngày 20/5/2019
Địa chỉ nhận hồ sơ Quỹ Phát triển khoa học công nghệ – địa chỉ số 39, Trần Hưng Đạo, Hoàn kiếm, Hà Nội.

 
Hồ sơ được gửi đến địa chỉ email: duongthuy@most.gov.vn
Thông tin liên hệ: Dương Thị Thúy – 02439367750 máy lẻ 601
5. Hồ sơ bao gồm
– Đơn xin việc (Ghi rõ vị trí ứng tuyển);
– Bản scan bằng tốt nghiệp  và chứng chỉ liên quan;
– Bản tóm tắt lý lịch (CV) mô tả quá trình học tập, làm việc và kỹ năng cá nhân.
6. Địa chỉ nộp hồ sơ
Quỹ Phát triển khoa học công nghệ – địa chỉ số 39, Trần Hưng Đạo, Hoàn kiếm, Hà Nội.
Hồ sơ được gửi đến địa chỉ email: duongthuy@most.gov.vn.
Thông tin liên hệ: Dương Thị Thúy – 02439367750 máy lẻ 601.
7. Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 6-22 tháng 5 năm 2019.

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply