Tài liệu ôn thi công chức Hải Quan : Trắc nghiệm Nghiệp Vụ Ngoại Thương

Tài liệu ôn thi công chức Hải Quan : Môn thi Phần Trắc nghiệm Nghiệp Vụ Ngoại Thương nằm trong series các bài tập, lý thuyết, tài liệu ôn thi công chức thuế hải quan mới nhất

 
 
1.incoterms là chữ viết tắt
⇒international commercial Terms 2.incoterms là bộ quy tắt do ai phát hành
⇒ICC phòng tổ chức thương mại quốc tế
 
3. hững yếu tố nào cần tham khảo khi quyết định lựa chọn incoterms
⇒ tất cả
 
4. những vấn đề incoterms cần giải quyết
⇒cả 3 ý trên
 
5. ncoterm đã sửa bao nhiêu lần
⇒7 lần
 
⇒13 điều kiện 4 nhóm
 
7. rong trường hợp nào người bán có nghĩa vụ giao hàng cho người chuyên chở do người mua chỉ định
⇒nhóm F
 
8. àng hoá vận chuyển đường biển có sử dụng container áp dụng điều kiện là gì?
⇒CIP,CPT,FCA
 
9. ty A(JP) mua Cty B(VN) bán ( người mua thuê tàu, người bán hết trách nhiệm khi hàng được bốc lên tàu
ở cảng catlai)
⇒sử dụng FOB catlai
 
10. ty A(USA) bán Cty B mua(VN) ( người bán thuê tàu,mua bảo hiểm,hết trách nhiệm khi hàng lên tàu tại
florida Mỹ)
⇒sử dụng CIF Saigon
 
11. ty A(HK) bán cty B mua (VN) hàng đóng trong cont 20ft giao tại cảng HK người bán thuê tàu hết trách nhiệm
khi hàng tập kết tại địa điểm quy định
 
12. ty A(TL) bán cty B mua (VN) người bán chịu chi phí và rủi ro(trừ phí thủ tục và thuế nhập khẩu giao hàng
tại cảng VT và hàng dở khỏi tàu
⇒DAP VT
 
13. rong các điều kiện giao hàng điều kiện nào đem lại lợi ích nhất cho quốc gia
⇒nhập FOB, xuất CIF
 
14. hẻ thanh toán có ưu điểm hơn sec du lịch đúng hay sai?
⇒đúng
 
15. rong các phương tiện thanh toán có nhiều tiện ích như tiết kiệm tiền mặt an toàn đơn giản..
⇒thẻ thanh toán
 
16. gân hàng chuyển chứng từ phải kiểm tra nội dung các chứng từ liệt kê theo yêu cầu bên nhập đúng hay sai
 
17. heo ucp 500 LC qui định thời hạn xuất trình chứng từ
⇒21 Ngày sau ngày giao hàng nhưng phải nằm trong hiệu lực L/C đó.  18.Chiết khấu miễn truy đòi trong thanh toán chứng từ thực chất là mua đứt bộ
chứng từ hàng hoá đúng hay sai?
⇒sai
 
19. Loại hối phiếu không phải ký hậu là
⇒hối phiếu xuất trình
 
20. Loại LC nào được cho là phương tiện tài trợ vốn cho nhà xuất khẩu
⇒LC tính dụng có điều khoản đỏ
 
21.Đặc điểm của hối phiếu không phải là?
⇒ không phải tính liên tục
 
⇒hối phiếu trả cho người cầm hối phiếu
 
23. i là người hưởng lợi đầu tiên của hối phiếu
⇒người ký phát hối phiếu
 
24. ếu hối phiếu hợp lệ mà ngân hàng không thanh toán có được khiếu nại không?
⇒có
 
25. gân hàng không chấp nhận những hối phiếu xuất trình trễ 21 ngày kể từ ngày người hưởng lợi nhận được
hối phiếu đúng hay sai?
⇒đúng
 
26. huật ngữ chiết khấu có phải thanh toán ngay lập tức không?
⇒không
 
 
⇒kiểm tra chứng từ và thanh toán trước ngày đáo
 
28. LC quy đinh địa điểm hết hiệu lực ở nước người bán
⇒đúng
 
29. guyên tắc hoạt động của LC (độc lập, tuân thủ)
⇒cả 2
 
30. rong thư tín dụng giáp lưng trách nhiệm của 2 ngân hàng thanh toán độc lập với nhau là đúng hay sai?
⇒đúng
 
31. hư tín dụng đối ứng có hiệu lực khi nào?
⇒LC đối ứng mở hiệu lực 21 ngày
 
32.Để đảm bảo an toàn LC chuyển nhượn nhà xuất khẩu nên phải yêu cầu ngân hàng xác nhận đúng hay sai ?
⇒đúng
 
⇒1 lần
 
34.Chi phí chuyển nhượn ai trả?
⇒người hưởng lợi đầu tiên trả 35.LC được mở dựa trên
⇒hợp đồng ngoại thương
 
36. LC giáp lưng được sử dụng trong các trường hợp nào?
⇒tất cả
 
37. phương thức thanh toán nào có lợi cho nhà nhập khẩu
⇒tất cả
 
38. ện nay VN áp dụng tỷ giá hối đoái nào?
⇒thả nổi có quản lý
 
⇒cả 3
 
40. hân tố nào không phải là nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến phương thức thanh toán
⇒sự biến động của thi trường tài chính tiền tệ của khu vực và thế giới
 
41. mấy phương pháp tính tỷ giá hối đoái
⇒2 phương pháp (trực tiếp và gián tiếp)
 
42. phương pháp trực tiếp là pp thể hiện tỷ giá của 1 đơn vị tiền tệ trong nước bằng 1 số ngoại tệ đúng hay sai?
⇒sai
 
43. ăn cứ vào phương thức quản lý ngoại tệ tỷ giá hối đoái có bao nhiêu loại?
⇒2 loại ( tiền mặt và chuyển khoản)
 
44. ăn cứ vào thời điểm công bố tỷ giá hối đoái gồm
⇒tỷ giá mở cửa và đóng cửa
 
⇒tất cả sai
 
46.Các phương pháp đảm bảo giá trị tiền tệ
⇒cả 3 phương án
 
47 .Điều kiện áp dụng phương pháp ghi sổ
⇒cả 3 phương án
 
48 .ưu điểm phương thức ghi sổ
⇒cả 3 phương án
 
49. nhược điểm phương thức ghi sổ
⇒rủi ro thanh toán cao, vốn bị ứ đọng
 
50. mấy hình thức thanh toán trong thanh toán đối lưu
⇒7
 
⇒mở rộng khả năng xuất khẩu và giảm rủi ro thanh toán
 
52. hững nhược điểm nào không phải là nhược điểm trong phương thức thanh toán đối lưu
⇒tất cả phương án trên (phương án E)
 
53. hương pháp nhờ thu gây bất lợi cho người bán đúng hay sai?
⇒đúng
 
54. rong phương thức nhờ thu trơn ngân hàng đóng vai trò quan trọng đúng hay sai?
⇒sai
 
55. rong phương thức nhờ thu hộ chứng từ có các hình thức nào?
⇒cả 3 phương án
 
56. mấy hình thức chuyển tiền?
⇒2
 
⇒sai
 
58.ưu điểm của phương thức giao chứng từ trả tiền
⇒chứng từ giản đơn và trình xuất chứng từ đơn giản
 
59. nhược điểm của phương thức chuyển tiền phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng thiện chí người mua
đúng hay sai?
⇒đúng
 
60. bộ hoá đơn thương mại trong phương thức chuyển tiền gồm
⇒cả 3 phương án
 
61. rong phương thức thanh toán sau phương pháp nào đảm bảo an toàn cho người bán
⇒cả 3 phương án
 
62.Đồng tiền tính toán và thanh toán trong hợp đồng có phải là ngoại tệ tự do chuyển đổi không?
 
⇒sai
 
63. ăn cứ xác nhận giao hàng bằng phương thức vận tải biển
⇒tất cả đều sai
 
64. ngày giao hàng trên vận đơn là
⇒tuỳ thuộc vào từng loại vận đơn sử dụng 65.Nguyên tắc giao tiếp trong đàm phán
⇒cả 3 phương án
 
66.Đàm phán mềm được áp dụng trong trường hợp nào?
⇒cả 3 phương án
 
67.Những điểm sau đây không phải là ưu điểm của kiểu đàm phán
⇒luôn đạt được mục tiêu và lợi ích mong muốn
 
68.ưu điểm của đàm phán theo kiểu đàm phán cứng
⇒ a,c đúng (a.Luôn đạt mục tiêu lợi ích mong muốn,c.Nhanh chóng khi gặp đối tác kiểu đàm phán mềm)
 
69.nhược điểm của phương pháp đàm phán kiểu cứng
⇒ Dù ký hợp đồng nhưng đối tác không thực hiện được thì đều vô nghĩa
Nếu gặp đối tác cùng kiểu cứng sẽ gây thong tin căng thẳng và mất mối quan hệ. 70.giai đoạn chuẩn bị đàm phán
⇒cả 2 ý trên đúng
 
71. hư tín thương mại bao gồm các loại nào
⇒Xem lại thuyết lại
 
72. hững công việc mà nhà xuất khẩu xong phải làm sau khi giao hàng
⇒cả 2 ý trên
 
73. iệc quản lý hạng ngạch thuế quan khác với hạng ngạch nhập khẩu như thế nào
 
⇒tất cả ý trên
 
74. mặt hàng không quản lý trong hạn ngạch hải quan
⇒sữa
 
75. quốc gia nhập khẩu SPhẩm A 100usd thuế nhập khẩu 40% giá bán tối thiểu là
⇒140usd
 
76. hị trường trọng tâm trong khu vực bắc Mỹ là
⇒mỹ
 
77. ại sao Mỹ là thị đa đạng và dễ tính
⇒có đa chủng tộc và mức sống khác nhau
 
78. iện pháp mà Mỹ dùng để kiểm soát hàng nhập khẩu trong thời gian nhất định là?
⇒hạn ngạch
 
79. y định của Mỹ đối với hàng hoá nhập khẩu như sau nếu nước xuất khẩu thực hiện chậm xuất đối
 
⇒thuế đối kháng
 
80. hị trường trọng tâm của châu đại dương là
⇒úc
 
81. àng hoá Việc Nam xuất khẩu sang thị trường châu phi theo chủ yếu là
⇒xuất qua trung gian
 
82. hị trường tiêu thụ trọng điểm của châu phi là
⇒Nam Phi
 
83. hị trường tiêu thụ trọng điểm Nam Á
⇒Ấn độ
 
84. ấn đề trọng yếu trong XK của 1 nước có nền kinh tế thị trường
⇒Tìm kiếm thị trường
 
⇒Các biện pháp đẩy mạnh XK
 
86. ệp đinh song phương VN Hoa Kỳ được ký kết khi nào?
⇒2000
 
87. hị trường nào là thị trường mà VN nhập khẩu nhiều nhất
⇒Trung quốc
 
88. hính sách trợ giá xuất khẩu dẫn đến
⇒tăng lợi nhuận và nguy cơ bị các nước khác kiện 89.Tỷ giá hối đoái tăng thì hoạt động xnk Việt Nam
⇒Xuất Khẩu tăng, nhập khẩu giảm
 
90. ỷ hỗ trợ xuất khẩu Việt Nam hiện nay không thực hiện
⇒tất cả sai
 
91. ác doanh nghiệp muốn tăng xuất khẩu vào thị trường Mỹ thì nên tham gia chuỗi sản xuất khinh doanh của
⇒cty đa quốc gia
 
Nguồn: Do Group TTHQ-XNK sưu tầm. https://www.facebook.com/groups/thutuchaiquanxuatnhapkhau/
 

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply