Sở nội vụ tỉnh Kiên Giang tuyển dụng 56 chỉ tiêu tại Sở Công Thương, Sở Tài Chính,…..

Sở nội vụ tỉnh Kiên Giang tuyển dụng 56 chỉ tiêu tại Sở Công Thương, Sở Tài Chính,….. Ngày 11/3/2020, Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang ban hành Thông báo số 276/TB-SNV về tuyển dụng công chức năm 2020.

1. Chỉ tiêu cần tuyển: 56 người (Sở VHTT 03 chỉ tiêu; Sở Ngoại vụ 02 chỉ tiêu; Sở Giáo dục và Đào tạo 02 chỉ tiêu; Sở Công Thương 02 chỉ tiêu; Sở Tài chính 03 chỉ tiêu; Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc 01 chỉ tiêu; Thành phố Rạch Giá 01 chỉ tiêu; Huyện Phú Quốc 08 chỉ tiêu; Huyện Kiên Hải 04 chỉ tiêu; Huyện Vĩnh Thuận 01 chỉ tiêu; Huyện An Biên 02 chỉ tiêu; Huyện Kiên Lương 04 chỉ tiêu; Huyện Giồng Riềng 07 chỉ tiêu; Thành phố Hà Tiên 05 chỉ tiêu; Huyện U Minh Thượng 02 chỉ tiêu; Huyện Hòn Đất 05 chỉ tiêu; Huyện An Minh 03 chỉ tiêu; Huyện Gò Quao 01 chỉ tiêu)

2. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 11/3/2020 đến hết ngày 09/4/2020 (trong giờ hành chính).

3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Sở, ban, ngành tình và UBND huyện, thành phố có đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức theo bảng nhu cầu tuyển dụng công chức đính kèm Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh.

4. Thời gian và địa điểm thi:

– Dự kiến tổ chức kỳ thi vào quý II/2020, sẽ có thông báo cụ thể đến thí sinh.

5. Địa điểm ôn thi và thi: Trường Cao đẳng Kiên Giang, số 217 Chu Văn An, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá.

6. Điều kiện, hồ sơ đăng ký dự tuyển và nội dung chi tiết về thi tuyển công chức được đăng tải theo địa chỉ http://snv.kiengiang.gov.vn hoặc liên hệ phòng Tổ chức công chức, viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang./.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn : snv.kiengiang.gov.vn

Đọc nhiều tuần qua: