Tổng hợp các Đề thi môn Thuế – nhiều trường đại học

Tổng hợp các Đề thi môn Thuế – nhiều trường đại học – học viện Tài Chính. Tổng hợp các đề thi thuế gửi các bạn ôn thi và làm quen môn khó này. Chúc các bạn học và thi tốt môn thuế.

Đề thi môn Thuế (đề lẻ) ca 1 buổi sáng ngày 21/3/2017:

Câu 1(2đ): Nêu cách xác định giá tính thuế gtgt và giá tính thuế TTĐB trong các trường hợp sau: (1)Hàng khuyến mại. (2)Hàng tiêu dùng nội bộ doanh nghiệp. Cho 1 ví dụ minh họa.
…….
Câu 2(2đ): Nêu quy định về thuế TNDN trong trường hợp doanh nghiệp có đồng thời: (1)Chi trả lãi vay vốn SXKD và Thu từ lãi tiền gửi. (2)Chi phạt vi phạm hợp đồng kinh tế và Thu vi phạm hợp đồng kinh tế. Mỗi loại cho 1 ví dụ minh họa.
…..
Câu 3(3đ): 1 DN tính thuế gtgt theo pp khấu trừ trong năm có tài liệu sau: (Đvt: triệu đồng):
1. Nhập khẩu 3000 chiếc xe máy LX dung tích 125cm3 với giá tính thuế nhập khẩu là 135000, chi phí vận chuyển từ cảng nhập về đến kho của doanh nghiệp là 120. Trong năm doanh nghiệp đã bán được 1200 chiếc với giá 75 triệu đồng/chiếc(chưa bao gồm thuế gtgt).
2. Nhập khẩu 2 chiếc ô tô 7 chỗ với giá 500 triệu/chiếc.
3. Trong năm doanh nghiệp khuyến mại 500 chiếc mũ bảo hiểm cho những khách mua hàng đầu tiên của DN. Giá mua vào là 200000đ/chiếc. Chương trình khuyến mại đã đăng kí với bộ công thương.
Yêu cầu: xác định thuế nhập khẩu, TTDB, GTGT. Biết thuế suất nhập khẩu xe máy là 70%. ô tô là 80%. Thuế TTĐB xe máy là 20%. ô tô là 50%. Thuế GTGT tất cả các mặt hàng là 10%.
……
Câu 4(3đ): 1 DN SX nộp thuế gtgt theo pp khấu trừ trong năm có tài liệu sau:(đvt: tỷ đồng):
1. Doanh thu tính thuế: 1500
2. Chi phí DN kê khai: 1200. Trong đó:
– Giá vốn hàng bán ra: 600 trong đó có 40 tỷ hàng bị hỏng và đã được bồi thường 30 tỷ.
– Chi ủng hộ người cao tuổi: 100 triệu.
– Tiền lương: 120.
– Chi trả lãi vay: 9.6 tỷ, vay của người lao động với mức lãi suất là 12%/năm.
– Chi may trang phục cho công ty may việt tiến để may trang phục cho CN: 10 tỷ.
Các chi phí khác được trừ.
3. Thu từ lãi tiền gửi: 1.2 tỷ.
4. Trong năm doanh nghiệp thu từ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài doanh thu là 17 tỷ( đây là doanh thu sau khi đã nộp thuế TNDN ở nước ngoài với thuế suất là 15%). Nước này chưa kí hiệp định tránh đánh thuế 2 lần với việt nam.
Yêu cầu: Xác định thuế TNDN phải nộp. Biết:
– Thuế suất thuế TNDN là 20%/năm.
– Tiền lương thực chi là 100 tỷ. DN trích lập tối đa quỹ tiền lương.
– Số cán bộ trong doanh nghiệp là 1500.

Các thế thi môn thuế khác

Đọc nhiều tuần qua: