Chính thức chia tay hệ thống iHTKK

Kể từ 07/02/2020, tổng cục thuế đã tiến hành chuyển đổi hệ thống từ iHTKK (nhantokhai.gdt.gov.vn và nopthue.gdt.gov.vn) sang hệ thống ETAX (thuedientu.gdt.gov.vn)

TP Hồ Chí Minh là địa phương cuối cùng được chuyển sang hệ thống ETAX mới. Do gộp cả phần nộp tờ khai và nộp tiền thuế đồng thời thêm nhiều chức năng khác nữa nên giao diện có sự thay đổi đáng kể.

Để thuận tiện cho việc làm quen hệ thống mới, người nộp thuế có thể tải hướng dẫn tại địa chỉ: http://ihtkkresource.gdt.gov.vn/etax_resource/resources/TaiLieu/ETAX_Huong_dan_su_dung_danh_cho_NNT_V4.rar?fbclid=IwAR3-IYM3Z2yuGhX0mO-HaYyw3PZMtNSNBMLt5b_NX8m1LFZ9duD70ttr-Fk
Lưu ý quan trọng: Trong thời gian từ 07/02/2020 đến 10/02/2020 nếu không thật sự cần thiết thì người nộp thuế tại TP Hồ Chí Minh không nên nộp tờ khai và nộp tiền thuế do hệ thống đang trong quá trình chuyển đổi nên chưa hoạt động ổn định.

Tags:

Đọc nhiều tuần qua: