Cục Xúc tiến thương mại tuyển dụng viên chức : 13 chỉ tiêu kế toán,…. hợp đồng lao động năm 2020

Cục Xúc tiến thương mại tuyển dụng viên chức : 13 chỉ tiêu kế toán,…. hợp đồng lao động năm 2020. Căn cứ Công văn số 2295/BCT-TCCB ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng năm 2020, Cục Xúc tiến thương mại thông báo tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động năm 2020, cụ thể như sau:

Cục Xúc tiến thương mại tuyển dụng viên chức : 13 chỉ tiêu kế toán,.... hợp đồng lao động năm 2020
Cục Xúc tiến thương mại tuyển dụng viên chức : 13 chỉ tiêu kế toán,…. hợp đồng lao động năm 2020

Cục Xúc tiến thương mại. Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt – Hà Nội. Điện thoại: (04) 39 347 628. Fax: (04) 39 344 260/ 39 348 142. Email:vietrade@vietrade.gov.vn

 

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

 

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

 
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 
– Có đơn đăng ký dự tuyển;
 
– Có lý lịch rõ ràng;
 
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
 
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
 
– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.
 

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

 
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
 

TT

Tên đơn vị

Vị trí việc làm

Hình thức

Số lượng

Tiêu chuẩn

I

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức (11 chỉ tiêu)

1.1

 

Vị trí tuyển dụng thuộc viên chức thuộc Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương

 

Tư vấn

đầu tư

(sử dụng ngoại ngữ Tiếng Nhật)

Xét tuyển

01

– Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên.

– Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ hoặc bằng cấp về tiếng Nhật trình độ N1 (bằng JLPT) hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tốt nghiệp đại học trở lên có ngôn ngữ đào tạo bằng tiếng Nhật.

– Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương trở lên.

* Ưu tiên:

– Về bằng cấp: bằng thạc sĩ, tiến sĩ trong nước hoặc ngoài nước.

– Về trình độ ngoại ngữ: Có thêm chứng chỉ tiếng Anh bậc 3 (B1) trở lên hoặc tương đương;

– Về kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong công tác xúc tiến đầu tư hoặc làm việc tại công ty Nhật hoặc làm việc tại Nhật Bản..

1.2

 

 

Vị trí tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu

 

 

 

Tư vấn, cung cấp thông tin hỗ trợ xuất khẩu

 

Xét tuyển

02

– Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên khối kinh tế.

– Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ tiếng Anh – IELTS từ 6.5 điểm trở lên hoặc tương đương quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGD-ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương trở lên.

* Ưu tiên: Có 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cần tuyển dụng.

1.3

Vị trí tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu

 

 

Tổ chức hội chợ và triển lãm thương mại

 

 

Xét

tuyển

02

– Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên khối kinh tế.

– Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ tiếng Anh – IELTS từ 6.5 điểm trở lên hoặc tương đương quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGD-ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương trở lên.

* Ưu tiên: Có 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cần tuyển dụng.

 

1.4

 

Vị trí tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin xúc tiến thương mại

 

Tài chính – Kế toán

 

 

 

Xét tuyển

 

01

– Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: kế toán, tài chính, tài chính ngân hàng.

– Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo Khung năng lực ngoại ngữ VN qui định tại Thông tư  01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên.

– Trình độ tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin truyền thông hoặc tương đương trở lên.

– Có chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu; có kinh nghiệm trong việc triển khai các nghiệp vụ đấu thầu tại đơn vị sự nghiệp.

– Có kinh nghiệm tối thiểu 05 năm ở vị trí tương đương tại các đơn vị sự nghiệp.

* Ưu tiên: Có bằng thạc sĩ, tiến sĩ trong nước hoặc ngoài nước chuyên ngành kế toán tài chính.

 

 

1.5

 

Vị trí tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin xúc tiến thương mại

 

 

Tư vấn xúc tiến thương mại

 

 

Xét tuyển

 

 

03

– Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên khối kinh tế.

– Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ tiếng Anh – IELTS từ 6.5 điểm trở lên hoặc tương đương quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGD-ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương trở lên.

– Có kinh nghiệm làm việc từ 02 năm trở lên trong lĩnh vực cần tuyển dụng, đáp ứng được ngay yêu cầu công việc.

* Ưu tiên: Có kinh nghiệm trong các hoạt động tư vấn kinh doanh, xuất nhập khẩu, tổ chức hội chợ triển lãm.

 

 

 

1.6

 

 

Vị trí tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin xúc tiến thương mại

 

 

Kỹ thuật viên công nghệ thông tin

 

 

Xét tuyển

 

 

02

– Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành công nghệ thông tin.

– Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo Khung năng lực ngoại ngữ VN qui định tại Thông tư  01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên.

– Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương trở lên.

– Có kinh nghiệm làm việc từ 02 năm trở lên trong lĩnh vực cần tuyển dụng.

 

Tổng số

 

 

11

 

II

Chỉ tiêu tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (02 chỉ tiêu)

2.1

Vị trí tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc Văn phòng Cục

 

Lễ tân

 

Xét tuyển

01

– Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc tương đương trở lên.

– Trình độ ngoại ngữ: trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên.

– Trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương trở lên.

 

2.2

 

Vị trí tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc Văn phòng Cục

Bảo vệ

Xét tuyển

01

– Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Phổ thông trung học trở lên.

Có chứng chỉ đào tạo về nghiệp vụ bảo vệ.

Có kinh nghiệm làm việc từ 02 năm trở lên liên quan đến vị trí việc làm cần tuyển dụng, đáp ứng được ngay yêu cầu công việc.

* Ưu tiên: Người đã từng công tác trong lực lượng vũ trang.

 

Tổng số

 

 

02

 

 

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ, ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

 

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

 
– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo)
 
– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (theo Bảng chi tiết kèm theo), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;
 
– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
 
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
 
2. Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 15/4/2020 đến 05/5/2020, thời gian trong giờ hành chính.
 
3. Địa điểm nhận hồ sơ, điện thoại liên hệ: Thí sinh trực tiếp nộp hồ sơ tại Văn phòng Cục Xúc Tiến thương mại, tầng 3, 20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (024) 39347628 – máy lẻ 29 (Chị Mai – trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
 
Lưu ý: Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đủ thành phần theo quy định tại mục III của Thông báo và do người đăng ký dự tuyển trực tiếp đến nộp. Không trả lại hồ sơ đối với tất cả các trường hợp đăng ký dự tuyển.
 

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG XÉT TUYỂN; THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN; LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

 
1. Hình thức, nội dung xét tuyển: Xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.
 
2. Thời gian, địa điểm xét tuyển: dự kiến trong tháng 5 năm 2020 (sẽ thông báo đến người dự tuyển sau) tại trụ sở Cục Xúc tiến thương mại, 20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 
3. Lệ phí xem xét hồ sơ đăng ký dự tuyển và xét tuyển:
 
– Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 50.000 đồng/bộ
 
– Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/người (Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC)./.
 
*****Tài liệu đính kèm:
 
 
Nguồn tin: vietrade.gov.vn

Đọc nhiều tuần qua: